Cilt: 3 - Sayı: 3

Yıl: 2014

Research Article

2. Malatya yöresinde astım ve alerjik rinit tanısı konulan çocukların deri prik testlerindeki aeroalerjen dağılımları

3. Mide Kanserinde Cerrahi: 504 Olgu

10. Vücutta farklı lokalizasyonlardaki apse-efüzyon odaklarının perkutan drenaj yöntemi ile tedavisi: Dört yıllık deneyim sonuçları

11. Özefagus varis kanamalarının sekonder profilaksisinde kullanılan yöntemlerin etkinliği

12. Metabolik sendrom ve kadın cinsel fonksiyon bozukluğu arasındaki ilişki

24. Mixed Atrial Septal Defect

Olgu Sunumu

9. Çocukluk Çağı Zona Zoster: 12 Olgu Sunumu

13. Multipl myelomda deri tutulumu: bir olgu sunumu

14. Tekrarlayan Psikojenik Afoni: Bir Olgu Sunumu

15. Suprakondiler proses sendromunda MRG bulguları

16. Mikst Medüller ve Folliküler Karsinom: İki Olgunun Sunumu

17. Konjenital Lober Amfizem

Editöre Mektup

20. Akut Ön Duvar Miyokard İnfarktüsü Esnasında Normal Koroner Akımla Birlikte İntrakoroner Trombüs: vaka sunumu

21. Lipoid Proteinozis: Bir Olgu Sunumu

Collection

23. Literatür Eşliğinde Koksidinia