Amaç ve Kapsam

Mesleki ve bilimsel hukuk makalelerini yayımlamak.

Hukukla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yayımlanmaktadır.


Yayımlanma Ayları
Ocak Nisan Temmuz Ekim