Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Ankara Barosu Dergisi'ne makale gönderilmesi ve yayını ücretsizdir.
Yayınlanan makalelere telif ücreti ödenmemektedir.