İletişim Bilgileri

Başeditör

Veysel Dinler
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
veyseldinler@hitit.edu.tr
Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Çorum

Editör

Zeynep Bahadır Dalkıran
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
zeynep.bahadir@ankarabilim.edu.tr

Editör Yardımcısı

Ezgi Fulya Akkuş
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ezgi-fulya@hotmail.com

Teknik İletişim

Ali Kemal Çerçil
ANKARA BAROSU
abym1924@gmail.com
+90312416 72 00

ADLİYE SARAYI 5. KAT SIHHIYE/ANKARA