Dergi Kurulları

Ankara Barosu Yayın Merkezi Başkanı

Doç. Dr. Dilşad Çiğdem SEVER ATILIM ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0002-7190-3878 Türkiye
İdare Hukuku

Editör

1979 yılında Çorum’da doğdu. Liseyi Polis Koleji, lisans eğitimini Polis Akademisinde tamamladı. Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimi, Hitit Üniversitesinde Arkeoloji eğitimi aldı. 2000-2008 yılları arasında Emniyet Teşkilatında çeşitli rütbelerde ve Olay Yeri İnceleme Uzmanı olarak görev yaptı. 2006-2007 yıllarında Birleşmiş Milletler Liberya Misyonunda (UNMIL) çalıştı. Başkomiser rütbesindeyken üniversiteye geçmek üzere istifa etti.

2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalından “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Partiler”; 2009 yılında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları Anabilim Dalından “Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması” tezleriyle yüksek lisans dereceleri aldı. 2013 yılında “Devletin Suç İhdas Etme ve Cezalandırma Yetkisinin Sınırı” başlıklı teziyle Süleyman Demirel Üniversitesinden doktora derecesi aldı. 30 Haziran 2021 tarihinde Kamu Yönetimi bilim alanında üniversite doçenti unvanını almıştır.

2008 yılı Kasım ayında Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak başladı. 2014 yılı Haziran ayından itibaren aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Anayasa, insan hakları ve ceza hukuku alanlarında bilimsel çalışmalarını sürdürmekte; lisans ve lisansüstü dersler vermektedir.

Ceza Hukuku, Anayasa ve Siyasal Kurumlar

Eş Editör

Öğretim Görevlisi Zeynep BAHADIR DALKIRAN Ankara Bilim Üniversitesi Türkiye
Ticaret Hukuku

Alan Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Timuçin KÖPRÜLÜ ATILIM ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0002-6580-091X Türkiye
Ceza Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Erkan DUYMAZ İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 0000-0002-4711-502X Türkiye
Anayasa Hukuku
Dr. Arş. Gör. Hikmet BİLGİN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0002-6985-4958 Türkiye
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Sivil Prosedür

Dergi Sekreteri

Arş. Gör. Ezgi Fulya AKKUŞ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0002-2961-4060 Türkiye
Anayasa Hukuku
Gökçen Elif TOKSOY İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0002-5293-6877 Türkiye
Karşılaştırmalı Hukuk, Uluslararası Tahkim, Uluslararası Ticaret ve Yatırım Hukuku

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ejder YILMAZ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Türkiye
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Sivil Prosedür
Anayasa Hukuku, Anayasa ve Siyasal Kurumlar
Prof. Dr. Rifat ERTEN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
Yasa Çatışmaları
Prof. Dr. Asuman TURANBOY ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Türkiye
Ticaret Hukuku
Prof. Dr. Süha TANRIVER ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0002-9729-6834 Türkiye
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Sivil Prosedür
Prof. Dr. Selin ESEN ARNWİNE ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Türkiye
Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ Türkiye
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Sivil Prosedür
Prof. Dr. Gulriz UYGUR ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Türkiye
Hukuk Felsefesi
Prof. Dr. Cenker GÖKER ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Türkiye
Bankacılık, Finans ve Menkul Kıymetler Hukuku
Prof. Dr. Gaye Burcu YILDIZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Türkiye
İş Hukuku
Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Ceza Hukuku
Prof. Dr. Hakan KARAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Türkiye
Ticaret Hukuku
Prof. Dr. Ayşe ODMAN BOZTOSUN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Türkiye
Ticaret Hukuku
Doç. Dr. İlke GÖÇMEN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Türkiye
Avrupa Birliği Hukuku
Uluslararası Kamu Hukuku
Doç. Dr. M. Ayhan TEKİNSOY ANKARA ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ, İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI 0000-0001-9327-8762 Türkiye
İdare Hukuku
Doç. Dr. Yildiz ABİK ANKARA UNIVERSITY, FACULTY OF LAW Türkiye
Aile Hukuku
Doç. Dr. Saim ÜYE ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Türkiye
Hukuk Felsefesi
Doç. Dr. Izabela GAWLOWİCZ University of Zielona Gora 0000-0003-3591-3953 Polonya
Hukuk ve Yasal Çalışmalar, Uluslararası Kamu Hukuku
Doç. Dr. Tolga CANDAN TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0003-0666-3027 Türkiye
Uluslararası Kamu Hukuku
Doç. Dr. Bülent YÜCEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Anayasa Hukuku