Amaç

Acta INFOLOGICA (ACIN), İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü’nün yayınıdır. Açık-erişimli, bilimsel ve hakemli bir dergi olarak yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. Derginin başlangıç tarihi 2017’dir. 

ACIN, veri-enformasyon-bilgi kavramlarını, bilgi- iletişim teknolojileri ve uygulamalarını temel alarak gerek enformatik alanında gerekse disiplinler arası gerçekleştirilen çalışmalar için bilimsel bir yayın ortamı sunmayı, yayınlanan çalışmalar ile bu alanda çalışan, alana ilgi duyan araştırmacılar ve ilgililerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

ACIN’ın çalışma alanları aşağıda listelenmiştir. Bu alanlarda ya da bu alanlarla ilgili olduğu düşünülen alanlardaki tüm çalışmalar derginin kapsamındadır.

Akıllı Sistemler

Bilgi Güvenliği ve Hukuk

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Ağları

Bilgisayar Mimarisi

Bilişim Sistemleri

Biyoenformatik

Coğrafi Bilgi Sistemleri

E-Uygulamalar

Internet Teknolojileri

Karar Destek Sistemleri ve İş Zekası

Mikro Denetleyici ve Uygulamaları

Mobil Sistemler

Modelleme ve Optimizasyon

Sosyal ve Dijital Medya

Veri Madenciliği

Veri Tabanı Sistemleri

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

Yazılım Mühendisliği

Yönetim Bilişim Sistemleri