Dergi Hakkında

Değerli Araştırmacılar,

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü yönetiminde ve hakemli dergi statüsünde olan Acta INFOLOGICA (ACIN) Haziran 2017 itibari ile yayın hayatına başlamıştır. 

ACIN ile veri-enformasyon-bilgi kavramlarını, bilgi- iletişim teknolojileri ve uygulamalarını temel alarak gerek Enformatik alanında gerekse disiplinler arası gerçekleştirilen çalışmalar için bilimsel bir yayın ortamı sunmayı, yayınlanan çalışmalar ile bu alanda çalışan, alana ilgi duyan araştırmacılar ve ilgililerin gelişimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 

ACIN, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan bir dergidir. Bilimsel içeriğin doğru ve uygun olarak yayınlanabilmesi için tüm çalışmalar konusunda uzman en az iki adet hakem tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme sürecinde kör hakemlik yöntemi uygulanmaktadır. Değerlendirme süreci sonunda yayınlanması uygun görülen makaleler yayın sıralamasına alınır ve makale sahibine bildirilir. Makale önerilerinin dili Türkçe ya da İngilizce olabilir. Değerlendirilmek üzere gönderilen tüm çalışmalar bilimsel yayın yapma etiğine uygun olarak hazırlanmalı ve aynı anda başka bir dergi, kongre, konferans vb. yerde değerlendirme sürecinde olmamalıdır. 

Dergimizin çalışma alanları aşağıda listelenmiştir. Bu alanlarda ya da bu alanlarla ilgili olduğu düşünülen alanlardaki tüm çalışmalar dergimiz kapsamındadır.

Konu başlıkları:

 • Akıllı Sistemler
 • Bilgi Güvenliği ve Hukuk
 • Bilgi Yönetimi
 • Bilgisayar Ağları
 • Bilgisayar Mimarisi
 • Bilişim Sistemleri
 • Biyoenformatik
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • E-Uygulamalar
 • Internet Teknolojileri
 • Karar Destek Sistemleri ve İş Zekası
 • Mikro Denetleyici ve Uygulamaları
 • Mobil Sistemler
 • Modelleme ve Optimizasyon
 • Proje Yönetimi
 • Sosyal ve Dijital Medya
 • Veri Madenciliği
 • Veri Tabanı Sistemleri
 • Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
 • Yazılım Mühendisliği
 • Yönetim Bilişim Sistemleri