Dergi İletişim
Ad: Dergi İletişim
E-posta: acin@istanbul.edu.tr
Telefon: 02124400000 Dahili: 10037
Editör
Ad: Çiğdem Erol
E-posta: cigdems@istanbul.edu.tr
Editör Yardımcısı
Ad: Serra Çelik
E-posta: serra.celik@istanbul.edu.tr
Editör Yardımcısı
Ad: Fatma Önay Koçoğlu
E-posta: fonayk@istanbul.edu.tr
Editör Yardımcısı
Ad: Emre Akadal
E-posta: emre.akadal@istanbul.edu.tr
Creative Commons

88x31.png