Kurullar

Yayın Sahibi Temsilcisi
Dr. Sevinç GÜLSEÇEN / İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Dergi Yazı Kurulu

Editorler
Sevinç GÜLSEÇEN (Baş Editör) / İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Dr. Çiğdem EROL / İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Dr. Serra ÇELİK / İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Dr. Emre AKADAL / İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Dr. Fatma Önay KOÇOĞLU / İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Dil Editörleri

Alan James NEWSON, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Elizabeth Mary EARL, İstanbul Üniversitesi, Türkiye 


Yayın Kurulu
Dr. Malgorzata PANKOWSKA / University of Economics in Katowice, Polonya
Dr. Mehpare TİMOR / İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Dr. Meltem ÖZTURAN / Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
Dr. Orhan TORKUL / Sakarya Üniversitesi, Türkiye
Dr. Selim YAZICI / İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Dr. Sushil K. SHARMA / Ball State University, Amerika Birleşik Devletleri
Dr. Türksel KAYA BENSGHİR / TODAIE, Türkiye
Dr. Üstün ÖZEN / Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Dr. Vesselina NEDEVA / Trakia University, Bulgaristan
Dr. Yacine LAFİFİ / University 8 May 1945 Guelma, Cezayir

Creative Commons

88x31.png