Amaç ve Kapsam

Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (ACUJES), Fen ve Mühendislik bilimlerinde son gelişmeleri takip eden, kuramsal ve/veya deneysel olarak özgün niteliğe sahip çalışmaların yayınlandığı, bilim insanları arasındaki bilimsel iletişimi oluşturmak amacıyla, 2023 yılında yayın hayatına başlamış bilimsel ve hakemli bir dergidir. (ACUJES) Dergisi, bilim araştırmacıları, öğrenciler ve diğer meslek grupları için son gelişmeleri takip eden bir platform görevi üstlenmesi hedeflenmiştir. Dergi daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış çalışmaları kabul etmektedir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (ACUJES); Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Temel bilimler alanlarında yapılan bilimsel ve özgün çalışmaları, dergi web sitesi üzerinden Türkçe veya İngilizce olarak kabul etmektedir. Bunun yanı sıra ilgili alanlara ait disiplinler arası çalışmaları da başvurmak üzere teşvik etmektedir. (ACUJES) Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık