İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Adına, Dekan Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
oeminagaoglu@artvin.edu.tr

Başeditör

Ayla BİLGİN
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ayla.bilgin@gmail.com, ayla.bilgin@artvin.edu.tr

Editör Yardımcısı

Hakan Temiz
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
htemiz@artvin.edu.tr

Teknik İletişim

Ömer Kasar
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
omerkasar@artvin.edu.tr