Dergi Kurulları

DERGİ SAHİBİ

Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Özgür EMİNAĞAOĞLU

BAŞ EDİTÖR

Doç.Dr.Ayla BİLGİN (e-mail: ayla.bilgin@artvin.edu.tr   Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)

EDİTÖR YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Hakan TEMİZ, htemiz@artvin.edu.tr, Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

ALAN EDİTÖRLERİ

Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU (Yaşam Bilimleri)
Prof. Dr. Yaşar KOBYA (Temel Bilimler)
Doç. Dr. Ayla BİLGİN (Çevre Mühendisliği)
Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP (Harita Mühendisliği
Doç. Dr. Ömer KASAR (Elektrik Elektronik Mühendisliği)
Dr. Öğr. Üyesi Hakan TEMİZ (Bilgisayar Mühendisliği)

EDİTÖRLER ve YAYIN KURULU

Bilgisayar Mühendisliği
         Prof. Dr. Ersin Elbasşı (American University of the Middle East)
         Doç. Dr. Ahmet Topçu (American University of the Middle East)
         Dr. Öğr. Üyesi Mete YAĞANOĞLU (Atatürk Üniversitesi)
         Dr. Öğr. Üyesi Nuh Azgınoğlu (Kayseri Üniversitesi)
         Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Terzi (Amasya Üniversitesi)
          Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çiftçi (Harran Üniversitesi)
          Dr. Öğr. Üyesi Faruk Baturalp Günay (Atatürk Üniversitesi)
          Dr. Fares Abdulhafidh Dael

Çevre Mühendisliği
         Prof. Dr. Selim LATİF SANİN (Hacettepe Üniversitesi)
         Prof. Dr. Feryal AKBAL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
          Prof. Dr. BÜLENT ORAL (Marmara Üniversitesi)
          Doç. Dr. Gökhan ELMACI (Adıyaman Üniversitesi)
          Prof. Dr. Nurettin UMURKAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
          Prof. Dr. YÜCEL ÖZMEN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
          Prof. Dr. MÜSLÜM CENGİZ TAPLAMACIOĞLU (Gazi Üniversitesi)

Harita Mühendisliği
          Prof. Dr. Nursu TUNALIOĞLU ÖCALAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
          Prof. Dr. Fusun BALIK ŞANLI (Yıldız Teknik Üniversitesi)
          Prof. Dr. Bahattin ERDOĞAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Matematik
          Prof. Dr. Hanlar REŞİDOĞLU (Matematik) (Iğdır Üniversitesi)

Temel Bilimler
          Prof. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK (Atatürk Üniversitesi)
          Prof Dr. Ahmet Turan ALAN (Batman Üniversitesi)

Yaşam Bilimleri
          Prof. Dr. Prof Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU (Artvin Çoruh Üniversitesi)
          Prof Dr. Temel GÖKTÜRK (Artvin Çoruh Üniversitesi)


TEKNİK KURUL

Teknik Editör:

          Doç. Dr. Ömer KASAR 


Mizanpaj Editörleri

    Dr.Arş.Gör Haluk Keleş ( hkeles@artvin.edu.tr)
    Dr. Arş Gör Ali KAYA ( akaya@artvin.edu.tr )
    Arş. Gör. Bekir BERKCAN ( bberkcan@artvin.edu.tr )


Dil Editörü:

          Dr. Öğr. Üyesi Serkan BİÇİCİ