Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 1807 - 1813 2019-12-31

Case Based Learning in Dermatology Education: A Feedback Model
Dermatoloji Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme: Bir Geri Bildirim Modeli

Nihal ALTUNIŞIK [1] , Dursun TÜRKMEN [2] , Serpil ŞENER [3] , Burcu KAYHAN TETİK [4] , Harika GÖZKÜKARA BAĞ [5]


Objective: Since most of the skin diseases are seen primarily by physicians in primary health care institutions, dermatology training given during the student period should be updated frequently. The case-based learning model aims to review information by focusing on a particular case. The aim of this study was to evaluate the proficiency level of dermatology internship education given to students in our university and to evaluate the contribution of case-based learning method to student education.

Materials and Methods: Forty seven sixth grade students studying at İnönü University Faculty of Medicine were included in the study. Before the training, 10 case pictures (pediculosis capitis, tinea capitis, herpes genitalis, tinea facialis, erysipelas, zona zoster, viral wart, urticaria, seborrheic dermatitis and atopic dermatitis) were shown to the students. Open-ended questionnaires were distributed for each picture with blank spaces for diagnosis and treatment responses. After the answers were collected, the diagnosis and treatment of the cases were explained. After the training was completed, the questionnaires were repeated.

Results: When the answers given before and after education were compared, a statistically significant difference was found in the questions two, four, five, seven and eight (p <0.05). When the answers given before and after the training were compared, a statistically significant difference was found in the questions one, three, four, six, seven and eight (p <0.05).

Conclusion: In our study, it was found that accurate diagnosis rates increased significantly when compared with pre-training in case-based education. This result shows the importance of case based education in dermatology internship.

Amaç: Deri hastalıklarının çoğu öncelikle birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimler tarafından görüldüğü için öğrencilik döneminde verilen dermatoloji eğitimi sık sık güncellenmelidir. Vakaya dayalı öğrenme modelinde bilginin belli bir olguya odaklandırılarak gözden geçirilmesi hedeflenir. Çalışmamızda üniversitemizdeki öğrencilere verilen dermatoloji stajı eğitiminin yeterlilik düzeyinin değerlendirilmesi ve vakaya dayalı öğrenme metodunun öğrenci eğitimine katkısının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gören 47 altıncı sınıf öğrencisi çalışmaya dahil edildi. Eğitim öncesi öğrencilere birinci basamak sağlık kuruluşlarında en sık rastlanan hastalıklardan seçilen 10 vaka resmi (sırasıyla pedikülozis kapitis, tinea kapitis, herpes genitalis, tinea fasiyalis, erizipel, zona zoster, viral siğil, ürtiker, seboreik dermatit ve atopik dermatit) gösterildi. Her resim için tanı ve tedavi  cevaplarının yazılabileceği boş alanlar içeren açık uçlu anketler dağıtıldı. Cevaplar toplandıktan sonra resimlerdeki vakaların tanı ve tedavileri anlatıldı. Eğitim tamamlandıktan sonra anketler tekrarlandı.

Bulgular: Eğitim öncesi ve sonrası tanıya yönelik verilen cevaplar karşılaştırıldığında iki, dört, beş, yedi ve sekizinci sorularda istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p< 0,05). Eğitim öncesi ve sonrası tedaviye yönelik verilen cevaplar karşılaştırıldığında bir, üç, dört, altı, yedi ve sekizinci sorularda istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p< 0,05).

Sonuç: Çalışmamızda vaka görselleri üzerinden yapılan eğitimde doğru tanı oranlarının eğitim öncesine göre belirgin olarak arttığı tespit edildi. Bu sonuç dermatoloji stajında vaka temelli eğitimin önemini göstermektedir.

  • 1. Özcan A, Şenol M, Karaca Ş. Active education of students in Dermatology. T Klin J Dermatol 2003;13:95-100.
  • 2. Özcan A, Şenol M, Karaca Ş, Kalaycı B. The evulation of dermatologic education in postgraduate period. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2004;14:197-201.
  • 3. Hartmann AC, Cruz PD. Interactive mechanisms for teaching dermatology to medical students. Arch Dermatol 1998;134:725-8.
  • 4. Elçin M. Sağlık eğitiminin geldiği noktada tıp eğitiminden beklentiler. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2001;10:338-9.
  • 5. Srinivasan M, Wilkes M, Stevenson F, Nguyen T, Slavin S. Comparing problem-based learning with case-based learning: effects of a major curricular shift at two institutions. Acad Med. 2007;82:74-82.
  • 6. Al-Ghamdi HS. A novel approach to teaching dermatology and plastic surgery in a combined module for undergraduate medical students. Adv Med Educ Pract. 2019;10:147-155.
  • 7. Hu A, Vender R. Undergraduate Dermatology Education in Canada: A National Survey. J Cutan Med Surg. 2018;22:31-7.
  • 8. Aybal T, Güme S, Kahyaoğlu M, Kaçar N, Ergin Ş. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Deri ve Zührevi Hastalıklar ile İlgili Deneyimleri ve Mezuniyet Öncesi Eğitim Hakkındaki Görüşleri. Türkderm 2012;46:67-72.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma/Research
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6844-1097
Yazar: Nihal ALTUNIŞIK (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9076-4669
Yazar: Dursun TÜRKMEN

Orcid: 0000-0002-7012-2666
Yazar: Serpil ŞENER

Orcid: 0000-0002-3976-4986
Yazar: Burcu KAYHAN TETİK

Orcid: 0000-0003-1208-4072
Yazar: Harika GÖZKÜKARA BAĞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { adiyamansaglik635840, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {1807 - 1813}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.635840}, title = {Dermatoloji Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme: Bir Geri Bildirim Modeli}, key = {cite}, author = {ALTUNIŞIK, Nihal and TÜRKMEN, Dursun and ŞENER, Serpil and KAYHAN TETİK, Burcu and GÖZKÜKARA BAĞ, Harika} }
APA ALTUNIŞIK, N , TÜRKMEN, D , ŞENER, S , KAYHAN TETİK, B , GÖZKÜKARA BAĞ, H . (2019). Dermatoloji Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme: Bir Geri Bildirim Modeli. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 5 (3) , 1807-1813 . DOI: 10.30569/adiyamansaglik.635840
MLA ALTUNIŞIK, N , TÜRKMEN, D , ŞENER, S , KAYHAN TETİK, B , GÖZKÜKARA BAĞ, H . "Dermatoloji Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme: Bir Geri Bildirim Modeli". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019 ): 1807-1813 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adiyamansaglik/issue/50747/635840>
Chicago ALTUNIŞIK, N , TÜRKMEN, D , ŞENER, S , KAYHAN TETİK, B , GÖZKÜKARA BAĞ, H . "Dermatoloji Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme: Bir Geri Bildirim Modeli". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019 ): 1807-1813
RIS TY - JOUR T1 - Dermatoloji Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme: Bir Geri Bildirim Modeli AU - Nihal ALTUNIŞIK , Dursun TÜRKMEN , Serpil ŞENER , Burcu KAYHAN TETİK , Harika GÖZKÜKARA BAĞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.635840 DO - 10.30569/adiyamansaglik.635840 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1807 EP - 1813 VL - 5 IS - 3 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.635840 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.635840 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Dermatoloji Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme: Bir Geri Bildirim Modeli %A Nihal ALTUNIŞIK , Dursun TÜRKMEN , Serpil ŞENER , Burcu KAYHAN TETİK , Harika GÖZKÜKARA BAĞ %T Dermatoloji Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme: Bir Geri Bildirim Modeli %D 2019 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 5 %N 3 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.635840 %U 10.30569/adiyamansaglik.635840
ISNAD ALTUNIŞIK, Nihal , TÜRKMEN, Dursun , ŞENER, Serpil , KAYHAN TETİK, Burcu , GÖZKÜKARA BAĞ, Harika . "Dermatoloji Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme: Bir Geri Bildirim Modeli". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 / 3 (Aralık 2020): 1807-1813 . https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.635840
AMA ALTUNIŞIK N , TÜRKMEN D , ŞENER S , KAYHAN TETİK B , GÖZKÜKARA BAĞ H . Dermatoloji Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme: Bir Geri Bildirim Modeli. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(3): 1807-1813.
Vancouver ALTUNIŞIK N , TÜRKMEN D , ŞENER S , KAYHAN TETİK B , GÖZKÜKARA BAĞ H . Dermatoloji Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme: Bir Geri Bildirim Modeli. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(3): 1813-1807.