Burcu KAYHAN TETİK profil resmi
Burcu KAYHAN TETİK Doç. Dr. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Yayın 16 Hakemlik 48 CrossRef Atıf 16
16 Yayın
48 Hakemlik
16 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

Aile Hekimliği

Kurum

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Yayınlar

0

261

0

255

0

444

Sigara Bağımlılığında Aile Terapisi: 7 Olgu Sunumu
Yayın Bilgisi: 2020 , Konuralp Tıp Dergisi
DOI: 10.18521/ktd.746564
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 531

0

531

Dermatoloji Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme: Bir Geri Bildirim Modeli
Yazarlar: Nihal ALTUNIŞIK , Dursun TÜRKMEN, Serpil ŞENER , Burcu KAYHAN TETİK , Harika GÖZKÜKARA BAĞ
DOI: 10.30569/adiyamansaglik.635840
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 621

0

621

Ailelerin Rotavirüs Aşısı Hakkındaki Bilgi, Tutum, Davranışları
Yazarlar: Püren CURA ECEVİT , Burcu KAYHAN TETİK , Aynur ERTÜRK, Fatma İnci ARIKAN, Yıldız DALLAR BİLGE
DOI: 10.21763/tjfmpc.610635
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 505

0

505

0

406

Evaluation of Multiple Drug Using Status by Sociodemographic Characteristics of Individuals with Chronic Disease
Yazarlar: Burcu Kayhan Tetik , Işılay Gedik Tekinemre, Hacer Gözde Gül, Burak Mete , Samima Hassanlı, Wadee Alhuraıbı
DOI: 10.21763/tjfmpc.399950
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 807

0

807

Fenitoin Kullanımı Sonrası Gelişen DRESS Sendromu: Olgu Sunumu
Yazarlar: Bora TETİK , Ali Serdar OĞUZOĞLU, Burcu KAYHAN TETİK , Gülbahar SARAÇ
Yayın Bilgisi: 2017 , Ankara Medical Journal
DOI: 10.17098/amj.339338
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3602

0

3602

0

1360

Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığında Güncel Bilgiler
Yayın Bilgisi: 2016 , Ankara Medical Journal
DOI: 10.17098/amj.12772
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 8115

0

8115

0

4431

0

7025

Yayınlar

Refakatçi Anne Ünitesinde Kalan Annelere Verilen Eğitimin Annelerin Beslenme Tutumu ve Bilgisi Üzerine Etkisi
Yazarlar: Gülşah KÖS AKSİN, Burcu KAYHAN TETİK
DOI: 10.21763/tjfmpc.883156
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 255

1

0

255

1

0

381

2

0

910

Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığında Güncel Bilgiler
Yayın Bilgisi: 2016 , Ankara Medical Journal
DOI: 10.17098/amj.12772
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 8115

1

0

8115

Postmenapozal Dönemdeki Kadınların Osteoporoz Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Yayın Bilgisi: 2015 , Ankara Medical Journal
DOI: 10.17098/amj.52441
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4431

2

0

4431

9

0

7025

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.