e-ISSN: 2148-9645
Başlangıç: 1999
Yayımcı: Kırıkkale Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel içerikli resmi yayınıdır. Derginin yayın hayatı 1999 yılında (p-ISSN: 1302-3314) başlamış olup, 2015 yılından itibaren elektronik (e-ISSN: 2148-9645) olarak devam etmektedir.
Dergiye gönderilen makaleler, bağımsız hakemler tarafından çift kör hakemlik değerlendirme sistemiyle değerlendirilmektedir. Dergiye gönderilecek yazılar için yazım kuralları derginin web sayfası adresinde (http://kutfd.kku.edu.tr ve https://dergipark.org.tr/kutfd) yayınlanmaktadır.
Tüm sayılara web adresimizden ve DergiPark web sayfasından (http://dergipark.org.tr/kutfd) ücretsiz olarak erişilebilmektedir.
Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş makaleler DergiPark sistemi üzerinden kabul edilmektedir. Derleme yazıları davet üzerine yazılmaktadır.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nde yer alacak makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşü olup, derginin editörler kurulu ve yayın kurulu bir sorumluluk kabul etmemektedir

2024 - Cilt: 26 Sayı: 1

Bu Dergi, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınıdır.