Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2148-9645 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi | http://kutfd.kku.edu.tr/


Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel içerikli resmi yayınıdır. Derginin yayın hayatı 1999 yılında (p-ISSN: 1302-3314) başlamış olup, 2015 yılından itibaren elektronik (e-ISSN: 2148-9645) olarak devam etmektedir.

Dergiye gönderilen makaleler, bağımsız hakemler tarafından çift kör hakemlik değerlendirme sistemiyle değerlendirilmektedir. Dergiye gönderilecek yazılar için yazım kuralları derginin web sayfası adresinde (http://kutfd.kku.edu.tr ve http://dergipark.gov.tr/kutfd) yayınlanmaktadır. Tüm sayılara web adresimizden ve Dergipark web sayfasından (http://dergipark.org.tr/kutfd) ücretsiz olarak erişilebilmektedir.

Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş makaleler dergipark sistemi üzerinden kabul edilmektedir. Derleme yazıları davet üzerine yazılmaktadır.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nde yer alacak makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşü olup, derginin editörler kurulu ve yayın kurulu bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2148-9645 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi | http://kutfd.kku.edu.tr/
Kapak Resmi


Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel içerikli resmi yayınıdır. Derginin yayın hayatı 1999 yılında (p-ISSN: 1302-3314) başlamış olup, 2015 yılından itibaren elektronik (e-ISSN: 2148-9645) olarak devam etmektedir.

Dergiye gönderilen makaleler, bağımsız hakemler tarafından çift kör hakemlik değerlendirme sistemiyle değerlendirilmektedir. Dergiye gönderilecek yazılar için yazım kuralları derginin web sayfası adresinde (http://kutfd.kku.edu.tr ve http://dergipark.gov.tr/kutfd) yayınlanmaktadır. Tüm sayılara web adresimizden ve Dergipark web sayfasından (http://dergipark.org.tr/kutfd) ücretsiz olarak erişilebilmektedir.

Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş makaleler dergipark sistemi üzerinden kabul edilmektedir. Derleme yazıları davet üzerine yazılmaktadır.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nde yer alacak makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşü olup, derginin editörler kurulu ve yayın kurulu bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Cilt 23 - Sayı 1 - 30 Nis 2021
 1. GERİATRİK AKUT APANDİSİTLERİN TANI VE TEDAVİSİNDEKİ FARKLILIKLAR: TEK MERKEZ DENEYİMİ
  Sayfalar 1 - 5
  Ahmet TÜRKAN, Ahmet ERDOĞAN, Uğur KILINÇ
 2. KOLESİSTEKTOMİ YAPILAN HASTALARIMIZDA SAFRA KESESİ KARSİNOMU İNSİDANSI
  Sayfalar 6 - 10
  Hüseyin ÖZDEN
 3. PATOLOJİ SONUCU UTERİN LEİOMYOM OLARAK SONUÇLANAN OLGULARIN HEMATOLOJİK İNFLAMATUAR BELİRTEÇLER İLE RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 11 - 18
  Melike DEMİR ÇALTEKİN, Taylan ONAT, Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Emre BAŞER, Ayla GENÇER, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ
 4. THE EFFECT OF SURGICAL TECHNIQUE ON DUODENOGASTRIC REFLUX AFTER CHOLECYSTECTOMY
  Sayfalar 19 - 24
  Yavuz PİRHAN, Volkan TAŞOVA
 5. İKİ YÜZ HASTANIN ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULARININ BOSTON KARPAL TÜNEL SENDROMU ANKETİ SKORLARI VE MESLEKLER İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 25 - 33
  Burç Esra ŞAHİN, Aysu YETİŞ, Selcen DURAN, Ece ÖZDEMİR ÖKTEM
 6. BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE KAYITLI 5-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA ENÜREZİS NOKTÜRNA SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
  Sayfalar 34 - 40
  Özcan BABA, Can ÖNER, Hüseyin ÇETİN, Engin Ersin ŞİMŞEK
 7. ÇOCUKLARDA ENDODONTİK ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMINA İLİŞKİN DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ DÜZEYLERİ
  Sayfalar 41 - 48
  Merve ERKMEN ALMAZ, Esma KOCAMAN, Tuğba BEZGİN, Gözde YILDIZ
 8. AÇIK KALP CERRAHİSİNDE 72 SAATLİK TRİMETAZİDİN UYGULAMASININ MİYOKARD İSKEMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 49 - 58
  Hüseyin GEMALMAZ, Yıldırım GÜLTEKİN, Tuğrul KURAL
 9. THE IMPORTANCE OF SACRUM MORPHOLOGY IN TRANSSACRAL AND ILIOSACRAL SCREW FIXATION
  Sayfalar 59 - 67
  Serhat DURUSOY, Ahmet Emre PAKSOY
 10. ÜÇÜNCÜ DÜZEY KLİNİKTE NÖRAL TÜP DEFEKTİ SAPTANAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 68 - 74
  Haççe YENİÇERİ, Mehmet Murat IŞIKALAN, Ali ACAR
 11. YOĞUN BAKIM HASTALARINDA İNFLAMASYON BELİRTEÇLERİNİN MORTALİTE TAHMİNİNDE KULLANIMI
  Sayfalar 75 - 82
  Özlem ÖZKAN KUŞCU, Meltem AKTAY, Dilek DESTEGÜL, Ferit KUŞCU, Dilek ÖZCENGİZ
 12. SOL VENTRİKÜL EJEKSİYON FRAKSİYON DEĞERİNİN KORONER ARTER ÇAPLARI İLE İLİŞKİSİNİN ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 83 - 91
  Hasan GÜNDOĞDU, Sibel AYDIN AKSU, Masum ŞİMŞEK
 13. NÖTROFİL VE LENFOSİT DEĞERLERİNİN AKUT KOLESİSTİT TANISINDAKİ YERİ
  Sayfalar 92 - 98
  Tayfun BİLGİÇ, Ersan ÖZKARDEŞLER, Ali SÜRMELİOĞLU
 14. ÇOCUKLUK ÇAĞI TİROİD KANSERİ: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 99 - 106
  Pınar KOCAAY, Eda MENGEN, Seyit Ahmet UÇAKTÜRK
 15. EFFECTS OF ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER TREATMENT ON INTERNET GAMING DISORDER, SOCIAL MEDIA ADDICTION, AND CYBERBULLYING IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
  Sayfalar 107 - 115
  Arif ÖNDER, Özge GİZLİ ÇOBAN, Aslı SÜRER ADANIR, Gözde DOKUZ, Zehra Ece SOĞUCAK
 16. İZOLE PEDİATRİK KAFA TRAVMALARINDA MMP-9 VE E-SELEKTİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 116 - 124
  Elif DEMİR, Ramazan GİDEN
 17. COVID-19 HASTALARINDA KARDİYAK TROPONİN-I’NIN CİNSİYET İLİŞKİLİ PROGNOSTİK DEĞERİ
  Sayfalar 125 - 131
  Aydın KANT, Ercan AYDIN, Hülya KILIÇ YILMAZ, Gürdal YILMAZ
 18. EFFECT OF DIABETES AND SYSTEMIC INFLAMMATION PARAMETERS ON THE PROGNOSIS OF BELL’S PALSY
  Sayfalar 132 - 142
  Ziya ŞENCAN, Ela CÖMERT, Gökçe ŞİMŞEK, Nuray BAYAR MULUK, Serdar Hanzala YAMAN
 19. CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARIN TANI VE TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
  Sayfalar 143 - 156
  Gökçe AYVAZ, Sedat KAYGUSUZ
 20. PRENATAL TANIDA MİKRODİZİNİN ROLÜ
  Sayfalar 157 - 168
  Derya Beyza SAYIN KOCAKAP, Leyla ÖZER
 21. INFLAMMATORY ODONTOGENIC CYST IN A CHILD: CASE REPORT
  Sayfalar 169 - 173
  Kamile Nur TOZAR, Merve ERKMEN ALMAZ, Hatice ÖNDER, Fethi ATIL, Emre BARIŞ
 22. IS EMERGENCY ROOM OBSERVATION SUFFICIENT FOR MAD HONEY POISONING? A CASE REPORT
  Sayfalar 174 - 179
  Metin OCAK, Nur ŞİMŞEK YURT
 23. ANJİNA BÜLLOZA HEMORAJİKA: BİR OLGU SUNUMU
  Sayfalar 180 - 185
  Gülşah ERTAŞ, Melda MISIRLIOĞLU, Mehmet Zahit ADIŞEN, Merve AYDOĞDU, Zahide MEŞHUR
 24. İNSİDENTAL SAPTANAN MEZENTERİK KALSİFİYE FİBRÖZ TÜMÖR: OLGU SUNUMU
  Sayfalar 186 - 190
  Mahi BALCI, Merve ERYOL
 25. YASSI PİL YUTULMASINA BAĞLI GELİŞEN ÖZOFAGUS PERFORASYONU VE KONSERVATİF TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
  Sayfalar 191 - 196
  Cem KAYA, Hayrunnisa ORAL, Kamercan CEYLAN, Ramazan KARABULUT, Ödül EĞRİTAŞ GÜRKAN, Zafer TÜRKYILMAZ, Kaan SÖNMEZ
Dizinler
İNTİHAL TARAMA
Sayı Editör Kurulu