Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-3314 | e-ISSN 2148-9645 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi | http://kutfd.kku.edu.tr/


Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. Derginin yayın hayatı 1999 yılında (p-ISSN: 1302-3314) başlamış olup, 2015 yılından itibaren elektronik (e-ISSN: 2148-9645) olarak devam etmektedir.

Dergiye gönderilen makaleler, bağımsız hakemler tarafından çift kör hakemlik değerlendirme sistemiyle değerlendirilmektedir. Dergiye gönderilecek yazılar için yazım kuralları derginin web sayfası adresinde (http://kutfd.kku.edu.tr) yayınlanmaktadır. Tüm sayılara web adresimizden ve Dergipark web sayfasından (http://dergipark.gov.tr/kutfd) ücretsiz olarak erişilebilmektedir.

Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş makaleler dergipark sistemi üzerinden kabul edilmektedir. Derleme yazıları davet üzerine yazılmaktadır.

KUTFD’de yer alacak makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir. KUTFD’de yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşü olup, derginin editörler kurulu ve yayın kurulu bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-3314 | e-ISSN 2148-9645 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi | http://kutfd.kku.edu.tr/
Kapak Resmi


Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. Derginin yayın hayatı 1999 yılında (p-ISSN: 1302-3314) başlamış olup, 2015 yılından itibaren elektronik (e-ISSN: 2148-9645) olarak devam etmektedir.

Dergiye gönderilen makaleler, bağımsız hakemler tarafından çift kör hakemlik değerlendirme sistemiyle değerlendirilmektedir. Dergiye gönderilecek yazılar için yazım kuralları derginin web sayfası adresinde (http://kutfd.kku.edu.tr) yayınlanmaktadır. Tüm sayılara web adresimizden ve Dergipark web sayfasından (http://dergipark.gov.tr/kutfd) ücretsiz olarak erişilebilmektedir.

Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş makaleler dergipark sistemi üzerinden kabul edilmektedir. Derleme yazıları davet üzerine yazılmaktadır.

KUTFD’de yer alacak makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir. KUTFD’de yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşü olup, derginin editörler kurulu ve yayın kurulu bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Cilt 22 - Sayı 2 - 31 Ağu 2020
 1. İÇME-KULLANMA SULARI RİSK ALGISI (İKSURA) ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI: KÖY MUHTARLARI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 146 - 152
  İnci ARIKAN , Melike TELLİOĞLU , Ömer Faruk TEKİN
 2. ERİTROSİT SEDİMANTASYON HIZI TESTİNİN TEKRARLANABİLİRLİK PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 153 - 158
  Fatih KARA , Ergin TAŞKIN , Seda ÇELİK , Duygu Mine YAVUZ , Veysel TAHİROĞLU
 3. DOES THE RESTING TIME AFTER EMERGENCY SPLENECTOMY AFFECT THE FREQUENCY OF POST-SPLENECTOMY INFECTIONS?
  Sayfalar 159 - 162
  Aybala YILDIZ , Alp YILDIZ
 4. MESANE TÜMÖRLÜ HASTALARIN KANLARINDA EPİGENETİK BİYOBELİRTEÇLER OLARAK PROTOKADERİN GEN AİLESİ ÜYELERİ PCDH8, PCDH10 VE PCDH17’NİN ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 163 - 171
  Zeynep YEĞİN , Filiz ÖZEN , Haydar KOÇ , Asıf YILDIRIM , Recep BÜYÜKALPELLİ
 5. THE RELATIONSHIP OF THE EFFECT OF INTRA-ARTICULAR PLATELET-RICH PLASMA (PRP) ADMINISTRATION WITH THE SEVERITY OF KNEE OSTEOARTHRITIS
  Sayfalar 172 - 179
  Birhan OKTAS , İ̇brahim Deniz CANBEYLİ
 6. SIÇANLARDA SİMVASTATİN UYGULAMASI İLE OLUŞAN ANKSİYOJENİK-BENZERİ DAVRANIŞTA NİTRİK OKSİTİN ETKİSİ
  Sayfalar 180 - 191
  Mehmet ALKANAT , Hafize ÖZDEMİR , Şükrücan Hasan BAYTAN
 7. YOĞUN BAKIMDA PERKÜTAN VE CERRAHİ TRAKEOSTOMİ DENEYİMLERİMİZ
  Sayfalar 192 - 198
  Dilek DESTEGÜL , Fazilet KOCAÖZ ŞAHİN, Özlem ÖZKAN KUŞCU
 8. BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÇOCUK ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNİN GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİ
  Sayfalar 199 - 207
  Serkan TURSUN , Ayşegül ALPCAN , İrfan KARAHAN
 9. 112 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HASTANE DIŞI KARDİYAK ARRESTLERDE KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 208 - 215
  Tamer ÇOLAK , Kaan CELİK , Beliz ÖZTOK TEKTEN
 10. ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEYE BİR YIL İÇİNDE KÜNT TRAVMA NEDENİYLE BAŞVURAN ÇOCUK HASTALARIN İNCELENMESİ
  Sayfalar 216 - 224
  Yasemin GÜNAL
 11. OPERASYON PLANLANAN HASTALARDA ANESTEZİ İLE İLGİLİ FARKINDALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 225 - 232
  Işın GENÇAY , Gülçin AYDIN
 12. CD44 EXPRESSION IN PROSTATIC ADENOCARCINOMA: CORRELATION WITH GLEASON GRADES
  Sayfalar 233 - 239
  Mahi BALCI , Gülhan ÖZDEMİR
 13. POSTOPERATİF PELVİK LENFOSELLERİN GÖRÜNTÜLEME EŞLİĞİNDE PERKÜTAN TEDAVİSİ
  Sayfalar 240 - 246
  Erdem BİRGİ , Zeycan Kübra AVŞAROĞLU , Hasanali DURMAZ , Onur ERGUN , Baki HEKİMOĞLU
 14. HIGH RATES OF REDUCTION IN CONSERVATIVE TREATMENT OF GERIATRIC DISTAL RADIUS FRACTURES
  Sayfalar 247 - 253
  İ̇brahim Deniz CANBEYLİ , Birhan OKTAS , Ozan PEHLİVAN
 15. STATISTICAL ANALYSIS OF COVID-19 PUBLICATIONS IN THE FIELDS OF PEDIATRICS
  Sayfalar 254 - 262
  Gül DOĞAN , Güvenç DOĞAN
 16. LOW LOSS OF REDUCTION RATES IN PEDIATRIC DISTAL RADIUS FRACTURES WITH CONSERVATIVE TREATMENT
  Sayfalar 263 - 270
  İ̇brahim Deniz CANBEYLİ , Caner BAYSAN , Ozan PEHLİVAN
 17. A NOVEL AND SEMIAUTOMATED ASSAY FOR THIOL OXIDATIVE STRESS INDEX: TOSI
  Sayfalar 271 - 280
  Salim NEŞELİOĞLU , Almila ŞENAT , Esra FIRAT OĞUZ , Murat ALIŞIK , Özcan EREL
 18. REJENERATİF ENDODONTİDE İSKELE BİYOMATERYALLERİ
  Sayfalar 281 - 287
  Dilek HANÇERLİOĞULLARI , Ali ERDEMİR
Dizinler
İNTİHAL TARAMA
© COPYRIGHT FORMU
ÖRNEK MAKALE
MAKALE GÖNDERME YARDIM