Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 245 - 257 2021-03-31

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi

Hümeyra UYSAL [1] , Sabri SİDEKLİ [2] , Kevser TOLUN [3]


Bu çalışmanın amacı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yazma eğilimi algılarını cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre incelemektir. Tarama modelinde desenlenen araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Muğla il merkezinin farklı semtlerinde bulunan sosyoekonomik düzeyi birbirine yakın olan ilkokullar ve ortaokullar arasından toplam 4 köy okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 2., 3., 4., 5., 6., 7., ve 8. sınıflarda öğrenim gören toplam 294 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Yazma Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerinin analizinde bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, tüm sınıf düzeyindeki öğrencilerin yazma eğilimlerinin genel olarak ortalamanın üzerinde olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre yazma eğilimlerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır.
yazma, yazma eğilimi, ilkokul, ortaokul
 • Aktaş, Ş., ve Gündüz, O. (2003). Yazılı ve sözlü anlatım kompozisyon sanatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Arslan, N., ve Durukan, E. (2015). Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stilleri ve yazma eğilimleri arasındaki ilişki. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(3), 1251-1267. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/download/article-file/137067.
 • Aydın Yılmaz, Z. (2007). Sınıf öğretmenlerine Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Baş, G., ve Şahin, C. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yazma eğilimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 3(1), 32-42. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/download/article-file/192294.
 • Belet, D. Ş., ve Yaşar, Ş. (2007). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ilişkin tutumlara etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 69-86. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/download/article-file/63272.
 • Berk, R. R., ve Ünal, E. (2017). Comparison of writing anxiety and writing dispositions of sixth, seventh and eighth grade students. International Journal of Instruction, 10(1), 237-254. Erişim adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1125149.pdf.
 • Cemaloğlu, N., (2001). İlk okuma yazma öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Cocuk, H. E., Yanpar Yelken, T., ve Ozer, Ö. (2016). The relationship between writing anxiety and writing disposition among secondary school students. Eurasian Journal of Educational Research, 16(63), 335-352. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/download/article-file/225139.
 • Çeçen, M. A. ve Deniz, E. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin yazma eğilimi algıları (Diyarbakır ili örneği). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 35-48. Erişim adresi: http://www.anadiliegitimi.com/download/article-file/14918.
 • Güneş, F. (2007a). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güneş, F. (2007b). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • İşeri, K., ve Ünal, E. (2010). Yazma Eğilimi Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 35(155), 104-117.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler (İkinci yazım, 32. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • McClenny, C. S. (2010). A disposition to write: Relationships with writing performance, (Unpublished Doctoral Dissertation). Florida State University:USA.
 • MEB. (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • MEB. (2017). Türkçe öğretim dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. sınıflar). Ankara.
 • Piazza, C. L., ve Siebert, C. F. (2008). Development and validation of a writing dispositions scale for elementary and middle school students. The Journal of Educational Research, 101(5), 275-286. doi:https://doi.org/10.3200/JOER.101.5.275-286
 • Sidekli, S. (2012). Yazma Becerisinin Geliştirmek İçin Hikâye Piramidi. Akademik Bakış Dergisi(31), 1-18.
 • Tabak, G., ve Topuzkanamış, E. (2014). An analysis of writing dispositions of 6th grade students in terms of different variables. Online Submission, 4(2), 1-11. doi:http://dx.doi.org/10.13054/mije.14.15.4.2
 • Uçgun, D. (2014). Altıncı sınıf öğrencilerinin yazma eğilimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(175), 227-238. doi:http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.1176
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4805-8079
Yazar: Hümeyra UYSAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3202-6451
Yazar: Sabri SİDEKLİ
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6397-744X
Yazar: Kevser TOLUN
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2021

Bibtex @konferans bildirisi { aeusbed807005, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {245 - 257}, doi = {10.31592/aeusbed.807005}, title = {İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Uysal, Hümeyra and Sidekli, Sabri and Tolun, Kevser} }
APA Uysal, H , Sidekli, S , Tolun, K . (2021). İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (1) , 245-257 . DOI: 10.31592/aeusbed.807005
MLA Uysal, H , Sidekli, S , Tolun, K . "İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 245-257 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/61082/807005>
Chicago Uysal, H , Sidekli, S , Tolun, K . "İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 245-257
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi AU - Hümeyra Uysal , Sabri Sidekli , Kevser Tolun Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.807005 DO - 10.31592/aeusbed.807005 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 245 EP - 257 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.807005 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.807005 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi %A Hümeyra Uysal , Sabri Sidekli , Kevser Tolun %T İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi %D 2021 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 7 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.807005 %U 10.31592/aeusbed.807005
ISNAD Uysal, Hümeyra , Sidekli, Sabri , Tolun, Kevser . "İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 1 (Mart 2021): 245-257 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.807005
AMA Uysal H , Sidekli S , Tolun K . İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 245-257.
Vancouver Uysal H , Sidekli S , Tolun K . İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 245-257.
IEEE H. Uysal , S. Sidekli ve K. Tolun , "İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 245-257, Mar. 2021, doi:10.31592/aeusbed.807005