Cilt: 20 - Sayı: 1, 14.05.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Editoryal

1. ERCP’nin tarihçesi

Araştırma Makalesi

3. Cerrahi prosedürler öncesi anti-HCV taraması: Hastalar yeterince bilgi sahibi mi?

Araştırma Makalesi

5. Effects of Alcohol on Liver Apparent Diffusion Coefficient values: A Single Center Study

Olgu Sunumu

10. Spontan bakteriyel peritonit: Etken ne? Olgu sunumu

Editöre Mektup

11. Atypically located spider angioma

test-5