Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TARİH EĞİTİMİ VE TARİH BÖLÜMLERİNDE OKUYAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TARİH BİLİMİNE OLAN MERAKININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2, 85 - 99, 30.10.2017

Öz

Bu araştırmada Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Tarih Eğitimi Bölümü öğrencileri ile Gazi Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi alan Edebiyat Fakültelerinin Tarih bülümlerinden mezun ve Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  öğrencilerinden oluşan karma bir grubun tarih bilimi içerisinde  merak ettikleri konular  incelenerek elde edilen bulguların karşılaştırılması  amaçlanmaktadır.Bu maksatla araştırmada  nitel bir yaklaşım olarak ‘durum çalışması deseni’ kullanılmıştır.Araştırmanın çalışma evrenini 2016-2017 bahar öğretim yılında Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’nde beş yıllık Tarih Eğitimi Bölümlerinin son sınıfında okuyan 53 öğretmen adayı ve Gazi Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi alan  Edebiyat Fakültelerinin Tarih bülümlerinden mezun ve Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümündeki 101 öğrenci oluşturmaktadır. Random yöntemi ile seçilen 154 öğretmen adayına tarih merakı görüş formu uygulanmıştır. Bulguların değerlendirilmesi sonucunda öğretmen adaylarının siyasi ve askeri tarihe daha meraklı oldukları tespit edilmiştir. Bunun her iki grubun da eğitimleri boyunca siyasi ve askeri olayları konu alan dersler almasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Kaynakça

  • Altun, A. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının tarih merakına yönelik bir inceleme. Route Educational and Social Science Journal Volume 1(3), October 2014, s. 16-32. Ata, B. (1998). Tarih Öğretimine Bilimsel problem Çözme Yönteminin Uygulanmasına Yönelik Bir Model. (Gazi Üniversitesi Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Eda KOCA
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Nejla GÜNAY
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5895-8359
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2017
Başvuru Tarihi 16 Eylül 2017
Kabul Tarihi 24 Ekim 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Koca, E. & Günay, N. (2017). TARİH EĞİTİMİ VE TARİH BÖLÜMLERİNDE OKUYAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TARİH BİLİMİNE OLAN MERAKININ KARŞILAŞTIRILMASI . Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (2) , 85-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aicusbed/issue/31597/338521