AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2458-7885 | e-ISSN 2651-2505 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği |


2016 yılında yayın hayatına başlayan AKADEMİAR Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği tarafından yayımlanmaktadır. Hakemli akademik bir dergi olan AKADEMİAR'da, interdisipliner bir yaklaşımla Tasavvuf Bilim Dalına dair yazılan makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmalar sürece alınmaktadır. Gönderilen makaleler, intihal tespit programında taratılır ve en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Dergimizde yayınlanan yazıların ilmî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.

Makale Son Kabul Tarihleri: Haziran sayısı için 30 Nisan; Aralık sayısı için 31 Ekim.

AKADEMİAR, 2020 Haziran (8) sayısından itibaren TR DİZİN'de taranmaktadır.

AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmaları Dergisi

ISSN 2458-7885 | e-ISSN 2651-2505 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği |
Kapak Resmi


2016 yılında yayın hayatına başlayan AKADEMİAR Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği tarafından yayımlanmaktadır. Hakemli akademik bir dergi olan AKADEMİAR'da, interdisipliner bir yaklaşımla Tasavvuf Bilim Dalına dair yazılan makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmalar sürece alınmaktadır. Gönderilen makaleler, intihal tespit programında taratılır ve en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Dergimizde yayınlanan yazıların ilmî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.

Makale Son Kabul Tarihleri: Haziran sayısı için 30 Nisan; Aralık sayısı için 31 Ekim.

AKADEMİAR, 2020 Haziran (8) sayısından itibaren TR DİZİN'de taranmaktadır.

Sayı 9 - 24 Ara 2020
 1. Ebû Hanîfe ve Gazzâlî'de Küllî Fıkıh Vizyonu
  Sayfalar 9 - 35
  Bünyamin KORUCU
 2. İslam Felsefesi ve Batı Felsefesi Açısından Müsamaha ve Tolerans
  Sayfalar 37 - 68
  Semra KIZILARSLAN
 3. Hâris b. Esed el-Muhâsibî’de İnsan Doğası ve Ahlâk Üzerine Bir Deneme
  Sayfalar 69 - 98
  Aynur SİNGİN
 4. İslamda Namaz ve Beslenme Uygulamalarının Obeziteye Etkileri
  Sayfalar 99 - 125
  Aydoğan SOYGÜDEN
 5. النّحو العربي بين الأصالة والمنطق
  Sayfalar 127 - 159
  Ahmad ALHUSSEİN
 6. İbrahim Musa, Gazzali ve İmgelem Poetikası, trc.: Çağla Taşkın, Hece Yay., Ankara 2018.
  Sayfalar 163 - 167
  Anakız Aysel ÇOBAN
 7. HARİS B. ESED EL-MUHÂSİBÎ TEVBENİN İLK ADIMI
  Sayfalar 168 - 171
  Abdulkerim ÇAĞLAR
 8. İsa Çelik, Muhammed İkbal’in Tasavvufi Düşüncesi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2004.
  Sayfalar 172 - 178
  Birol YILDIRIM
 9. HAMİD ALGAR ABDURRAHMAN CÂMÎ
  Sayfalar 179 - 182
  Celalettin DİNÇER
 10. Halil Baltacı, Âşıklar Sultanı Aynü’l-Kudât el-Hemedânî’nin Hayatı ve Tasavvufî Anlayışı, İnsan Yayınları, İstanbul 2016.
  Sayfalar 183 - 188
  Dürdane Zeynep TEKMEN
 11. Sâdık Vicdânî, Hurûfîlik ve Bektaşîlik Ne İdiler ve Nasıl Kaynaştılar, tahk.: İsmail Güleç, İZ Yayınları, İstanbul, 2017.
  Sayfalar 189 - 191
  Edibe TAŞ
 12. MUHAMMED İKBAL ŞARKTAN HABER
  Sayfalar 192 - 195
  Evin DURMAZ
 13. Safer Efendi, Geydim Hırkayı: Safer Efendi'nin Sohbetleri, haz.: Adalet Çakır, Dergâh Yayınları, İstanbul 2018.
  Sayfalar 196 - 198
  Mevlüt Sami ERGÜL
 14. ERTAN ENGİN 1980 SONRASI TÜRK HİKÂYESİNDE TASAVVUF
  Sayfalar 199 - 201
  Oğuz ÇETİN
 15. Hüseyin Vassaf, Vâkıât: Keşif Günlüğü, haz.: Abdullah Taha Orhan, Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul 2016.
  Sayfalar 202 - 204
  Süreyha AYDIN
Dizinler