AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2458-7885 | e-ISSN 2651-2505 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği |2016 yılında yayın hayatına başlayan AKADEMİAR Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir  AKADEMİAR, dinî araştırmaların özellikle Tasavvuf Bilim alanına dair makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, intihal tespit programında taratılır ve en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Dergimizde yayınlanan yazıların ilmî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.

Makale Son Kabul Tarihleri: Haziran sayısı için 10 Mayıs; Aralık sayısı için - 10 Kasım.

AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmaları Dergisi

ISSN 2458-7885 | e-ISSN 2651-2505 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği |
Kapak Resmi2016 yılında yayın hayatına başlayan AKADEMİAR Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir  AKADEMİAR, dinî araştırmaların özellikle Tasavvuf Bilim alanına dair makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, intihal tespit programında taratılır ve en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Dergimizde yayınlanan yazıların ilmî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.

Makale Son Kabul Tarihleri: Haziran sayısı için 10 Mayıs; Aralık sayısı için - 10 Kasım.

Sayı 7 - 15 Ara 2019
 1. Akşemseddin’in Risâle-i Zikrullah Adlı Eserinin Tercümesi ve Tahlili
  Sayfalar 13 - 48
  Adem ÇATAK , Ahmet VURAL
 2. 2010-2019 Yılları Arasında Türkçe Çevirileri Yayınlanan İşârî Tefsirler Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 49 - 88
  Mahmud Esad Esad ERKAYA
 3. Kuşadalı İbrâhim Halvetî’nin Râbıta Hakkındaki Görüşleri
  Sayfalar 89 - 116
  Betül İZMİRLİ
 4. ‘Abdullah Yâfiî’ye Göre Şathiyyâtı Gerektiren Mücbir Sebepler
  Sayfalar 117 - 140
  Mesut AKDOĞAN
 5. Tarikat Dönemi Sonrası Tasavvufî Hareketler: Dandarâvî Topluluğu Örneği
  Sayfalar 141 - 160
  Zeliha ÖTELEŞ
 6. Ayetler ve Hadisler Bağlamında Şefaat Kavramı
  Sayfalar 161 - 182
  Azat TOKTONALİEV
 7. Serkan Derin,Tasavvuf ve Budizmin Ortak Dili, Endülüs Yayınları, İstanbul 2018.
  Sayfalar 185 - 188
  Aysun ÖZVEREN
 8. Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Fususu’l-Hikem: En Eski Metnin (TİEM 1933) Tıpkı Basım ve Tahkikli Neşri, haz.: Mahmud Erol Kılıç, Abdurrahim Alkış, Litera Yay., İstanbul 2016.
  Sayfalar 189 - 192
  Harun ALKAN
 9. Veled Çelebi İzbudak, Tekke'den Meclis'e, haz.: Yakup Şafak, Yusuf Öz, Timaş Yayınevi, İstanbul 2014.
  Sayfalar 193 - 197
  Hasan NACAR
 10. Muhammed Nûrû'l-Arabî, Noktatü'l Beyan: Noktanın Sırrı, haz.: H. Rahmi Yananlı, Büyüyenay Yay., İstanbul 2014.
  Sayfalar 198 - 200
  Hasret DİNLEMEZ
 11. Fahreddîn-i Irâkî, Lemaât Aşk ve Aşıklara Dair, trc.: Ahmed Avni Konuk haz.: Ercan Alkan, İlk Harf Yayınevi, İstanbul 2011, 184 s.
  Sayfalar 201 - 205
  İdris POLAT
 12. Abdülkerîm el-Cîlî, Muhammedî Sıfatlarda İlâhi Kemâller, trc.: Cevher Caduk, İlk Harf Yayınları, İstanbul 2011.
  Sayfalar 206 - 209
  Kevser AY
 13. Necmeddin Kübra, Âdâb Risaleleri, trc.: Süleyman Gökbulut, İlk Harf Yayınevi, İstanbul 2016.
  Sayfalar 210 - 217
  Mukaddes ÜNAL
 14. Ahmet Erkol, Kelami Akıldan Tasavvufi Keşfe, Divan Kitap, İstanbul 2018.
  Sayfalar 218 - 220
  Nida TUNCAY
 15. Süleyman Uludağ, Sırlar Membaı ve Tarikat Sultanı Cüneyd-i Bağdâdî, Harf Yay., Ankara 2018.
  Sayfalar 221 - 223
  Sinan BADAY
 16. Nasîruddîn Tûsî, Seçkinlerin Ahlâkı (Evsâfu'l-Eşrâf), trc.: Anar Gafarov, İz Yayıncılık, İstanbul 2017.
  Sayfalar 224 - 227
  Yasin KOCABIYIK