ISSN: 2791-6650
e-ISSN: 2791-6804
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği
Kapak Resmi
       

AKADEMİAR Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi’nin devamı olarak 2021 yılında yayım hayatına başlayan Sufiyye, Haziran ve Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: Haziran tarihli sayı için 01 Ocak – 30 Nisan; Aralık tarihli sayı için 01 Temmuz – 31 Ekim).
Sufiyye, Tasavvuf Bilim alanına dair makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayımlamaktadır. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca tüm makaleler Turnitin programı ile intihal taramasından geçirilir ve benzerlik oranının % 20'yi geçmemesi ön şart olarak aranır. Dergimizde yayımlanan yazıların ilmî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.
Sufiyye, TR DİZİN’de taranmaktadır.

https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TXpReE56Yz0/sufiyye

Dergi Tarihçesi
Makale Gönderim Tarihi: Bitiş: 1 Kasım 2021

2021 - Sayı: 10

Sufiyye, açık erişimli bir dergidir.