PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Senior Pre-service Teachers’ Senses of Efficacy on their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)

Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 2, 204 - 235, 01.06.2015

Öz

This research investigates the preservice teachers’ senses of efficacy about their technological pedagogical content knowledge (TPACK) in terms of some variables, and the association between their perceived efficacy and frequency of computer use. It was designed based on a baseline descriptive survey method, followed by associational models of casual-comparison and correlation. The research group comprised 365 senior preservice teachers. The data were collected using TPACK survey developed by Şahin (2011). Results suggested that participants had favorable perceptions of efficacy in terms of TPACK and its domains. While no statistical differences were observed for gender, significant differences were established with regard to department and computer possession variables. Low-to-medium level of positive significant correlations were found between preservice teachers’ frequency of computer use and perceived efficacy of TPACK. Finally, Pedagogical Content Knowledge, Technological Pedagogical Knowledge, Technological Content Knowledge, and Pedagogical knowledge were found to be the significant predictors of TPACK.

Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine (TPAB) İlişkin Yeterlilik Algıları

Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 2, 204 - 235, 01.06.2015

Öz

Bu araştırmada eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin teknolojik pedagojik alan bilgilerine (TPAB) ilişkin yeterlilik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi ve TPAB yeterlilik algısı ile bilgisayar kullanma sıklığı değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel tarama modeline ve nedensel-karşılaştırma ile korelasyonel yöntemlerin kullanıldığı ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Çalışmaya eğitim fakültesi son sınıfına devam eden 365 öğrenci katılmıştır. Veriler Şahin (2011) tarafından geliştirilen TPAB ölçme aracı kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğlecilerin genel TPAB ve alt bilgi alanlarına ilişkin yeterliliklerini iyi düzeyde algıladıkları belirlenmiştir. TPAB yeterlilik düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı gözlenirken, bölüm ve bilgisayar sahibi olma durumu değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Öğrencilerin bilgisayar kullanma sıklıkları ile TPAB yeterlilik düzeyleri arasında düşük ve orta düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Son olarak, Öğrencilerin TPAB yeterlilik algılarının en güçlü yordayıcılarının Pedagojik Alan Bilgisi, Teknolojik Pedagoji Bilgisi, Teknolojik Alan Bilgisi ve Pedagoji Bilgisi yeterlilik algıları olduğu görülmüştür.

Ayrıntılar

Diğer ID JA77ZK95RS
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Süleyman Nihat ŞAD Bu kişi benim


Kübra AÇIKGÜL Bu kişi benim


Kenan DELİCAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Başvuru Tarihi 1 Haziran 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { akukeg314130, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {8}, number = {2}, pages = {204 - 235}, title = {Senior Pre-service Teachers’ Senses of Efficacy on their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)}, key = {cite}, author = {Şad, Süleyman Nihat and Açıkgül, Kübra and Delican, Kenan} }
APA Şad, S. N. , Açıkgül, K. & Delican, K. (2015). Senior Pre-service Teachers’ Senses of Efficacy on their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) . Journal of Theoretical Educational Science , 8 (2) , 204-235 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29357/314130
MLA Şad, S. N. , Açıkgül, K. , Delican, K. "Senior Pre-service Teachers’ Senses of Efficacy on their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)" . Journal of Theoretical Educational Science 8 (2015 ): 204-235 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29357/314130>
Chicago Şad, S. N. , Açıkgül, K. , Delican, K. "Senior Pre-service Teachers’ Senses of Efficacy on their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)". Journal of Theoretical Educational Science 8 (2015 ): 204-235
RIS TY - JOUR T1 - Senior Pre-service Teachers’ Senses of Efficacy on their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) AU - Süleyman Nihat Şad , Kübra Açıkgül , Kenan Delican Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 204 EP - 235 VL - 8 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Senior Pre-service Teachers’ Senses of Efficacy on their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) %A Süleyman Nihat Şad , Kübra Açıkgül , Kenan Delican %T Senior Pre-service Teachers’ Senses of Efficacy on their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) %D 2015 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Şad, Süleyman Nihat , Açıkgül, Kübra , Delican, Kenan . "Senior Pre-service Teachers’ Senses of Efficacy on their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)". Journal of Theoretical Educational Science 8 / 2 (Haziran 2015): 204-235 .
AMA Şad S. N. , Açıkgül K. , Delican K. Senior Pre-service Teachers’ Senses of Efficacy on their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Journal of Theoretical Educational Science. 2015; 8(2): 204-235.
Vancouver Şad S. N. , Açıkgül K. , Delican K. Senior Pre-service Teachers’ Senses of Efficacy on their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Journal of Theoretical Educational Science. 2015; 8(2): 204-235.
IEEE S. N. Şad , K. Açıkgül ve K. Delican , "Senior Pre-service Teachers’ Senses of Efficacy on their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)", Journal of Theoretical Educational Science, c. 8, sayı. 2, ss. 204-235, Haz. 2015