PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Teacher Views On Students’ Mistakes and Misconceptions: Equation Example

Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 3, 360 - 379, 01.09.2015

Öz

Aim of this study is examine the opinions of teachers about students' misconceptions and mistakes in equation. For this purpose, were carried out to the semi-structured interviews related removing their and the causes of errors and mistakes in equations with six teacher who working in six different middle schools in the city. Descriptive analysis of interview technique was used. As a result of the analysis of teachers, have been identified that they associate with teaching methods, lack of time, the student faulty learning students’ mistakes and misconceptions and that they tried to memorize the math questions solutions without have to resort the cognitive structure constituting the source of problems.

Öğrenci Hata ve Yanılgılarına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Denklem Örneği

Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 3, 360 - 379, 01.09.2015

Öz

Bu çalışmanın amacı, denklem konusunda öğrenci hata ve yanılgılarına ilişkin öğretmen görüşlerini incelemektir. Bu amaçla bir ilin 6 farklı ortaokulunda görev yapan 6 öğretmenle, denklemler konusunda olası öğrenci hata ve yanılgılarının nedenleri ve giderilmesine ilişkin yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan verinin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda öğretmenlerin, öğrenci hata ve yanılgılarının sebeplerini, öğretim metoduyla, zaman yetersizliğiyle, öğrencilerin hatalı öğrenmeleriyle ilişkilendirdikleri ve bu sorunların kaynağını oluşturan bilişsel yapıya yönelmeden ziyade matematik sorularının çözümlerini ezberletmeye çalıştıkları tespit edilmiştir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA26UP54AR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ramazan GÜRBÜZ Bu kişi benim


Zeynep ÇAVUŞ ERDEM Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Başvuru Tarihi 1 Eylül 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { akukeg314139, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {8}, number = {3}, pages = {360 - 379}, title = {Teacher Views On Students’ Mistakes and Misconceptions: Equation Example}, key = {cite}, author = {Gürbüz, Ramazan and Çavuş Erdem, Zeynep} }
APA Gürbüz, R. & Çavuş Erdem, Z. (2015). Teacher Views On Students’ Mistakes and Misconceptions: Equation Example . Journal of Theoretical Educational Science , 8 (3) , 360-379 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29358/314139
MLA Gürbüz, R. , Çavuş Erdem, Z. "Teacher Views On Students’ Mistakes and Misconceptions: Equation Example" . Journal of Theoretical Educational Science 8 (2015 ): 360-379 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29358/314139>
Chicago Gürbüz, R. , Çavuş Erdem, Z. "Teacher Views On Students’ Mistakes and Misconceptions: Equation Example". Journal of Theoretical Educational Science 8 (2015 ): 360-379
RIS TY - JOUR T1 - Teacher Views On Students’ Mistakes and Misconceptions: Equation Example AU - Ramazan Gürbüz , Zeynep Çavuş Erdem Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 360 EP - 379 VL - 8 IS - 3 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Teacher Views On Students’ Mistakes and Misconceptions: Equation Example %A Ramazan Gürbüz , Zeynep Çavuş Erdem %T Teacher Views On Students’ Mistakes and Misconceptions: Equation Example %D 2015 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Gürbüz, Ramazan , Çavuş Erdem, Zeynep . "Teacher Views On Students’ Mistakes and Misconceptions: Equation Example". Journal of Theoretical Educational Science 8 / 3 (Eylül 2015): 360-379 .
AMA Gürbüz R. , Çavuş Erdem Z. Teacher Views On Students’ Mistakes and Misconceptions: Equation Example. Journal of Theoretical Educational Science. 2015; 8(3): 360-379.
Vancouver Gürbüz R. , Çavuş Erdem Z. Teacher Views On Students’ Mistakes and Misconceptions: Equation Example. Journal of Theoretical Educational Science. 2015; 8(3): 360-379.
IEEE R. Gürbüz ve Z. Çavuş Erdem , "Teacher Views On Students’ Mistakes and Misconceptions: Equation Example", Journal of Theoretical Educational Science, c. 8, sayı. 3, ss. 360-379, Eyl. 2015