PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Teacher Views On Students’ Mistakes and Misconceptions: Equation Example

Yıl 2015, Cilt: 8 Sayı: 3, 360 - 379, 01.09.2015

Öz

Aim of this study is examine the opinions of teachers about students' misconceptions and mistakes in
equation. For this purpose, were carried out to the semi-structured interviews related removing their and the causes of
errors and mistakes in equations with six teacher who working in six different middle schools in the city. Descriptive
analysis of interview technique was used. As a result of the analysis of teachers, have been identified that they
associate with teaching methods, lack of time, the student faulty learning students’ mistakes and misconceptions and
that they tried to memorize the math questions solutions without have to resort the cognitive structure constituting the
source of problems.

Öğrenci Hata ve Yanılgılarına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Denklem Örneği

Yıl 2015, Cilt: 8 Sayı: 3, 360 - 379, 01.09.2015

Öz

Bu çalışmanın amacı, denklem konusunda öğrenci hata ve yanılgılarına ilişkin öğretmen görüşlerini incelemektir. Bu amaçla bir ilin 6 farklı ortaokulunda görev yapan 6 öğretmenle, denklemler konusunda olası öğrenci hata ve yanılgılarının nedenleri ve giderilmesine ilişkin yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan verinin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda öğretmenlerin, öğrenci hata ve yanılgılarının sebeplerini, öğretim metoduyla, zaman yetersizliğiyle, öğrencilerin hatalı öğrenmeleriyle ilişkilendirdikleri ve bu sorunların kaynağını oluşturan bilişsel yapıya yönelmeden ziyade matematik sorularının çözümlerini ezberletmeye çalıştıkları tespit edilmiştir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA26UP54AR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ramazan GÜRBÜZ Bu kişi benim


Zeynep ÇAVUŞ ERDEM Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
GÜRBÜZ, R., & ÇAVUŞ ERDEM, Z. (2015). Teacher Views On Students’ Mistakes and Misconceptions: Equation Example. Journal of Theoretical Educational Science, 8(3), 360-379.