PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Evaluation of Students’ Parents’ Attitudes in Rural and Urban Areas towards Technology and The Use of Technology in Classes: The Sample of Kutahya

Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 4, 581 - 596, 01.12.2015

Öz

In today's world technology is an indispensable part of life, the use of technology in teaching and learning environment is an important place. The purpose of this study, examine the students’ parents’ attitudes in rural and urban areas towards technology and the use of technology in classes. This research is in the screening model is a descriptive study was carried out with the relational survey model type. The sample was selected stratified purposeful sampling method. The participants are 644 students’ parents in rural and urban areas in Kutahya. “The scale of attitudes towards technology and use of technology in classes” developed by Kenar (2012) were used as data collection tool. The data were analyzed through SPSS 16.0 program. Performed in this study, parents of students living in both rural and urban areas has a positive attitude towards technology and the use of technology in classes and findings indicated that between the Students’ Parents’ Attitudes In Rural And Urban Areas is significantly differed. The studies can be performed to increase awareness of parents’ for this issue.

Kırsal ve Kentsel Kesimdeki Öğrenci Velilerinin Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: Kütahya ili Örneği

Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 4, 581 - 596, 01.12.2015

Öz

Araştırmanın amacı; kırsal ve kentsel kesimdeki öğrenci velilerinin teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını değerlendirmektir. Bu araştırma tarama modelinde olup, betimsel türde ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiş bir çalışmadır. Örneklem, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerimden tabakalı amaçsal örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini Kütahya ilinin kentsel ve kırsal kesiminde yaşayan toplam 13 okuldan 644 5. sınıf öğrenci velisi oluşturmaktadır. Velilerden 346’ sı kentsel kesimde yaşarken 298’ i kırsal kesimde yaşamaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kenar (2012) tarafından geliştirilen likert tipi bir ölçek olan “Teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik veli tutum ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS 16.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kentsel kesimdeki veliler ile kırsal kesimdeki velilerin teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik tutumları arasında kentsel kesimdeki öğrenci velileri lehine anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Velilerin bu konudaki farkındalıklarını arttırmak için çalışmalar yapılabilir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA54YP66DK
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İsmail KENAR Bu kişi benim


Mücahit KÖSE
0000-0002-1938-6092


Halil İbrahim DEMİR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2015
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { akukeg314152, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {8}, pages = {581 - 596}, doi = {}, title = {The Evaluation of Students’ Parents’ Attitudes in Rural and Urban Areas towards Technology and The Use of Technology in Classes: The Sample of Kutahya}, key = {cite}, author = {Kenar, İsmail and Köse, Mücahit and Demir, Halil İbrahim} }
APA Kenar, İ. , Köse, M. & Demir, H. İ. (2015). The Evaluation of Students’ Parents’ Attitudes in Rural and Urban Areas towards Technology and The Use of Technology in Classes: The Sample of Kutahya . Journal of Theoretical Educational Science , 8 (4) , 581-596 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29359/314152
MLA Kenar, İ. , Köse, M. , Demir, H. İ. "The Evaluation of Students’ Parents’ Attitudes in Rural and Urban Areas towards Technology and The Use of Technology in Classes: The Sample of Kutahya" . Journal of Theoretical Educational Science 8 (2015 ): 581-596 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29359/314152>
Chicago Kenar, İ. , Köse, M. , Demir, H. İ. "The Evaluation of Students’ Parents’ Attitudes in Rural and Urban Areas towards Technology and The Use of Technology in Classes: The Sample of Kutahya". Journal of Theoretical Educational Science 8 (2015 ): 581-596
RIS TY - JOUR T1 - The Evaluation of Students’ Parents’ Attitudes in Rural and Urban Areas towards Technology and The Use of Technology in Classes: The Sample of Kutahya AU - İsmail Kenar , Mücahit Köse , Halil İbrahim Demir Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 581 EP - 596 VL - 8 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi The Evaluation of Students’ Parents’ Attitudes in Rural and Urban Areas towards Technology and The Use of Technology in Classes: The Sample of Kutahya %A İsmail Kenar , Mücahit Köse , Halil İbrahim Demir %T The Evaluation of Students’ Parents’ Attitudes in Rural and Urban Areas towards Technology and The Use of Technology in Classes: The Sample of Kutahya %D 2015 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 8 %N 4 %R %U
ISNAD Kenar, İsmail , Köse, Mücahit , Demir, Halil İbrahim . "The Evaluation of Students’ Parents’ Attitudes in Rural and Urban Areas towards Technology and The Use of Technology in Classes: The Sample of Kutahya". Journal of Theoretical Educational Science 8 / 4 (Aralık 2015): 581-596 .
AMA Kenar İ. , Köse M. , Demir H. İ. The Evaluation of Students’ Parents’ Attitudes in Rural and Urban Areas towards Technology and The Use of Technology in Classes: The Sample of Kutahya. Journal of Theoretical Educational Science. 2015; 8(4): 581-596.
Vancouver Kenar İ. , Köse M. , Demir H. İ. The Evaluation of Students’ Parents’ Attitudes in Rural and Urban Areas towards Technology and The Use of Technology in Classes: The Sample of Kutahya. Journal of Theoretical Educational Science. 2015; 8(4): 581-596.
IEEE İ. Kenar , M. Köse ve H. İ. Demir , "The Evaluation of Students’ Parents’ Attitudes in Rural and Urban Areas towards Technology and The Use of Technology in Classes: The Sample of Kutahya", Journal of Theoretical Educational Science, c. 8, sayı. 4, ss. 581-596, Ara. 2015