Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 3, Sayfalar 808 - 815 2019-09-30

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Öğrenen Güçlenmesi Düzeyleri
Learner Empowerment Levels of Pre-Service Turkish Teachers Towards Ottoman Turkish Course

Ahmet Başkan [1] , Hatice Altunkaya [2]


Bu çalışmada, Türkçe öğretmeni adaylarının Osmanlı Türkçesi dersine yönelik öğrenen güçlenmesi düzeyleri cinsiyet ve sınıf değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören toplam 167 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, katılımcıların Osmanlı Türkçesi dersine yönelik öğrenen güçlenmesi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Frymier, Shulman ve Houser (1996) tarafından geliştirilen, Çakır ve Erdoğan (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan “Öğrenen Güçlenmesi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyet ve sınıf değişkenleri açısından öğretmen adaylarının öğrenen güçlenmesi düzeylerinin “etki”, “anlamlılık” ve “yeterlilik” boyutlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılık göstermediği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının Osmanlı Türkçesi dersinde yapacakları faaliyetleri belirleyebildiği ve derste takdir edildikleri, Osmanlı Türkçesi dersinde edindikleri bilgileri ve yerine getirmeleri gereken görevleri anlamlı buldukları, Osmanlı Türkçesi dersi ile ilgili görevleri layıkıyla yerine getirebilme konusunda kendilerine güvendikleri, bu derste başarılı olmak için gerekli niteliklere sahip olduklarını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.


In this study, learner empowerment levels of pre-service Turkish teachers towards Ottoman Turkish course was examined in terms of gender and class variables. The research was conducted with the participation of a total of 167 students studying at the Department of Turkish Language Teaching at Ziya Gökalp Education Faculty of Dicle University in the spring semester of 2017-2018 academic year. In the study, "Learner Empowerment Scale" developed by Frymier, Shulman and Houser (1996) and adapted to Turkish by Çakır and Erdoğan (2014) was used in order to determine the level of learner empowerment for the Ottoman Turkish course. As a result of the research, it was determined that the level of the learner empowerment in terms of gender and class variables did not differ statistically according to the dimensions of "impact", "significance" and "adequacy". As a result of the findings, it is found that pre-service Turkish teachers are able to determine the activities they will perform in the Ottoman Turkish course and they are appreciated, they find task meaningful in the course and fulfill the tasks they need to fulfill; they are confident in fulfilling their duties related to the Ottoman Turkish course and the qualities they have achieved.


 • Block, P. (1987). The Enpowered Manager: Positive Political Skills at Work. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Brooks, F. C. ve Young, S. L. (2001). Are Choice-Making Opportunities Needed in The Classroom? Using Self-Determination Theory to Consider Student Motivation and Learner Empowerment. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 23(1): 48-59.
 • Conger, J. ve Kanungo, R. (1988). The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice. Academy of Management Review, 13: 471-482.
 • Çakır, S. G. ve Erdoğan, M. (2014). “Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25): 297-307.
 • Çalışkan, N. (2013). Lise Düzeyindeki Osmanlı Türkçesi Dersi Öğretim Programı’nın Uygulanışına İlişkin Öğrenci Görüşlerine Dayalı Bir Değerlendirme, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2): 329-343.
 • Frymier, A. B. ve Houser, M. L. (1999). The Revised Learning Indicators Scale. Communication Studies, 50(1): 1-12.
 • Frymier, A. B., Shulman, G. M. ve Houser, M. (1996). The Development of a Learner Empowerment Measure. Communication Education, 45: 181-199.
 • Guay, F., Vallerand, R. J. ve Blanchard, C. (2000). On the Assessment of Situational Intrinsic and Extrinsic Motivation: The Situational Motivation Scale (SIMS). Motivation and Emotion, 24(3): 175-213.
 • Houser, M. L. ve Frymier, A. B. (2009). The Role of Student Characteristics and Teacher Behaviors in Students’ Learner Empowerment, Communication Education, 58(1): 35-53.
 • Luechauer, D. ve Shulman, G. M. (1993). Empowerment at Work: Separating Folklore from Fact”. At Work: Stories of Tomorrow's Workplace, 2(6): 13-14.
 • Schrodt, P., Witt, P. L., Myers, S. A., Turman, P. D., Barton, M. H. ve Jernberg, K. A. (2008). Learner Empowerment and Teacher Evaluations as Functions of Teacher Power Use in the College Classroom. Communication Education, 57(2): 180-200.
 • Senge, P. (1990). The Fifth Dicipline: The Art and Practice of Learning Organizations. New York: Currency Doubleday.
 • Thomas, K., ve Velthouse, B. (1990). Cognitive Elements of Empowerment: An Interpretive Model of Intrinsic Task Motivation. Academy of Management Review, 15: 666-681.
 • Weber, K. ve Patterson, B. R. (2000). Student Interest, Empowerment and Motivation. Communication Research Reports, 17: 22-29.
 • Zimmerman, M. A. (1990). Toward a Theory of Learned Hopefulness: A Structural Model Analysis of Participation and Empowerment. Journal of Research in Personality, 24: 71-86.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Dil ve Edebiyat – Eğitim – İlahiyat
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4028-9067
Yazar: Ahmet Başkan (Sorumlu Yazar)
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4498-194X
Yazar: Hatice Altunkaya
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil511278, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {808 - 815}, doi = {10.32709/akusosbil.511278}, title = {Türkçe Öğretmeni Adaylarının Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Öğrenen Güçlenmesi Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Başkan, Ahmet and Altunkaya, Hatice} }
APA Başkan, A , Altunkaya, H . (2019). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Öğrenen Güçlenmesi Düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (3) , 808-815 . DOI: 10.32709/akusosbil.511278
MLA Başkan, A , Altunkaya, H . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Öğrenen Güçlenmesi Düzeyleri". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 808-815 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/48890/511278>
Chicago Başkan, A , Altunkaya, H . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Öğrenen Güçlenmesi Düzeyleri". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 808-815
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretmeni Adaylarının Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Öğrenen Güçlenmesi Düzeyleri AU - Ahmet Başkan , Hatice Altunkaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32709/akusosbil.511278 DO - 10.32709/akusosbil.511278 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 808 EP - 815 VL - 21 IS - 3 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - doi: 10.32709/akusosbil.511278 UR - https://doi.org/10.32709/akusosbil.511278 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkçe Öğretmeni Adaylarının Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Öğrenen Güçlenmesi Düzeyleri %A Ahmet Başkan , Hatice Altunkaya %T Türkçe Öğretmeni Adaylarının Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Öğrenen Güçlenmesi Düzeyleri %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 21 %N 3 %R doi: 10.32709/akusosbil.511278 %U 10.32709/akusosbil.511278
ISNAD Başkan, Ahmet , Altunkaya, Hatice . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Öğrenen Güçlenmesi Düzeyleri". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 / 3 (Eylül 2019): 808-815 . https://doi.org/10.32709/akusosbil.511278
AMA Başkan A , Altunkaya H . Türkçe Öğretmeni Adaylarının Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Öğrenen Güçlenmesi Düzeyleri. AKUSBD. 2019; 21(3): 808-815.
Vancouver Başkan A , Altunkaya H . Türkçe Öğretmeni Adaylarının Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Öğrenen Güçlenmesi Düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 21(3): 815-808.