Amaç

Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, Türkçe ve İngilizce yazılmış özgün bilimsel makaleleri açık erişimle yayınlamayı amaçlamayan hakemli bir dergidir. 

Kapsam

Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi iktisat, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında bilimsel makaleleri yayınlayan bir dergidir.