Editör

Prof. Dr. Seymur Ağazade (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, seymur.agazade@alanaya.edu.tr)

Bölüm Editörleri

Prof. Dr. Birol Karakurt (Karadeniz Teknik Üniversitesi, birolkarakurt@ktu.edu.tr)

Prof. Dr. Uğur Sivri (Artvin Çoruh Üniversitesi, ugursivri@artvin.edu.tr)

Doç. Dr. Zehra Abdioğlu (Karadeniz Teknik Üniversitesi, maras@ktu.edu.tr)

Dr. Ögr. Üyesi Aykut Karakaya (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, aykut.karakaya@erdogan.edu.tr)

Dr. Ögr. Üyesi Banu Tanrıöver (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, banutanriover@osmaniye.edu.tr)

Dr. Ögr. Üyesi Özge Korkmaz (Turgut Özal Üniversitesi, ozge.korkmaz@ozal.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Değirmenci (Recep Tayyip Erdoğan University, nurdan.degirmenci@erdogan.edu.tr)

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Ulusoy (Beykent Üniversitesi,ahmetulusoy@beykent.edu.tr)

Prof. Dr. Ahtem Celilov (Kırım İşletme Enstitüsü, ahtemenglish@gmail.com)

Prof. Dr. Fedir Zhuravka (Sumi Devlet Üniversitesi, f.zurafka@uabs.sumdu.edu.ua)

Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu (İstanbul Üniversitesi, yerdelen@istanbul.edu.tr)

Prof. Dr. Farhad Rahmanov (Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, f.rahmanov@unec.edu.az)

Prof. Dr. Harun Uçak (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, harun.ucak@alanya.edu.tr)

Prof. Dr. Kerem Karabult (Atatürk Üniversitesi, kerem@atauni.edu.tr)

Prof. Dr. H. Ozan Eruygur (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, hakki.eruygur@hbv.edu.tr)

Prof. Dr. Mehmet Aksaraylı (Dokuz Eylül Üniversitesi, mehmet.aksarayli@deu.ed.tr)

Prof. Dr. Mehmet Dikkaya (Kırıkkale Üniversitesi, mdikkaye@yahoo.com)

Prof. Dr. Metin Berber (Karadeniz Teknik Üniversitesi, berber@ktu.edu.tr)

Prof. Dr. Muhammad Shabaz (Cambridge Üniversitesi, muhdshahbaz77@gmail.com)

Prof. Dr. Mübariz Hasanov (Okan Üniversitesi, mubariz.hasanov@okan.edu.tr)

Prof. Dr. Müslüme Narin (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, muslume.narin@hbv.edu.tr)

Prof. Dr. Murat Atan (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, gaziatan@gmail.com)

Prof. Dr. Rahmi Yamak (Karadeniz Teknik Üniversitesi, yamak@ktu.edu.tr)

Prof. Dr. Selçuk Perçin (Karadeniz Teknik Üniversitesi, percin@ktu.edu.tr)

Prof. Dr. Servet Ceylan (Giresun Üniversitesi, servet.ceylan@giresun.edu.tr)

Prof. Dr. Seyfettin Artan (Karadeniz Teknik Üniversitesi, artan@ktu.edu.tr)

Prof. Dr. Seymur Ağazade (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, seymur.agazade@alanya.edu.tr)

Prof. Dr. Tekin Akdemir (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, takdemir@ybu.edu.tr)

Prof. Dr. Uğur Sivri (Artvin Çoruh Üniversitesi, ugursivri@artvin.edu.tr)

Doç. Dr. Elçin Süleymanov (Bakü Mühendislik Üniversitesi, elsuleymanov@beu.edu.az)

Doç. Dr. Yasin Şehitoğlu (Yıldız Teknik Üniversitesi, ysehit@yildiz.edu.tr)

Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi TUBİTAK ULAKBİM tarafından izlenmektedir. TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmek için başvuru yapılmıştır.