Yazım Kuralları

  • Anadolu İktisat ve İşletme Dergisine gönderilecek makaleler Türkçe ve İngilizce olabilir.

  • Dergiye ancak başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmayan yazılar gönderilebilir.

  • Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Hakkında bağlantısında dergi yayın politikasına ulaşabilirsiniz. Makale gönderimi online dergi sistemi üzerinden yapılmaktadır.


Anadolu İktisat ve İşletme Dergisine gönderilecek makalelerin aşağıda belirtilen yazım kurallara uygun şekilde hazırlanması gerekir:

Makalenin tamamı 25 sayfayı aşmamalıdır. Özetler 150 kelime ile sınırlı olmalıdır. Özetler Türkçe makaleler için Türkçe ve İngilizce, İngilizce makaleler için İngilizce ve Türkçe şeklinde düzenlenmelidir. Makalelerde anahtar kelimeler ve en az iki adet JEL sınıflandırma kodu yer almalıdır.

Makale başlığı ilk harfler büyük diğerleri küçük, koyu ve ortalı, 14 punto olacak şekilde yazılmalıdır. İngilizce başlık İngilizce özetten önce verilmelidir.

Yazar ad ve soyadları başlıktan sonra sağa dayalı 12 punto olarak verilmeli, unvan, kurum adı ve e-posta adresleri dipnotta gösterilmelidir.

Çalışmanın daha önce bildiri olarak sunulmuş olması gibi açıklamalar dipnotta verilmelidir.

Özet başlıkları koyu ve ortalı, özet metinleri italik, iki yana yaslı olacak şekilde 11 punto ile yazılmalıdır. Tek satır aralığı verilmelidir.

Anahtar kelimeler  ve JEL sınıflandırması kodları 11 punto, italik olacak şekilde yazılmalıdır.

Derginin sayfa ölçüleri  tüm taraflardan 3,5 cm kalacak şekilde yazılmalıdır.

Metinler Times New Roman, 12 punto, normal, her iki tarafa dayalı ve tek satır aralık verilerek yazılmalıdır. Metin içinde özel olarak vurgulanmak istenen cümlelerde italik yazı karakteri kullanılabilir.

Paragraf sonrasında aralık değeri olarak 6 nk boşluk verilmelidir.

Girişten başlayarak, sonuç kısmı da dahil olmak üzere başlıklara numara verilmelidir. Tüm başlıklar 12 punto, koyu ve ilk harfler büyük olmalıdır.

Tablolara başlık ve sıra numarası verilmeli ve sayfaya ortalanmalıdır. Başlıklar tabloların üstünde yer almalıdır.

Tablo dışındaki tüm grafik, harita ve fotoğraflara başlık ve sıra numarası verilmeli ve sayfaya ortalanmalıdır. Başlıklar grafiklerin altında yer almalıdır.

Şekil ya da tablonun kaynağı, şeklin ya da tablonun altında metin içi kaynak gösterme şartlarına uygun bir şekilde belirtilmelidir.

Formüller ve denklemler, denklem editörü ile yazılmalıdır. Tüm denklemlere sıra numarası verilmelidir. Sıra numarası parantez içinde ve satırın en sağında bulunmalıdır.

Bütün sayfalara giriş kısmından başlayarak sayfanın alt ortasında numara verilmelidir.

Kaynakların gösterimi dipnotlarla değil, metnin içerisinde parantezlerle yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde belirtilmelidir. Metin içerisindeki kaynak gösterimlerinde sıra şöyle olmalıdır: Yazar(lar)ın soyadı, yılı ve belirli bir sayfadan aktarma yapılmışsa sayfa numarası. Kaynak gösterimi tek yazarlı, iki yazarlı ve ikiden çok yazarlı olmak üzere (Coase, 1937: 386),  (Nelson ve Winter, 1973: 440) ve (Phelps vd., 1970: 20-24) şeklinde olmalıdır. Aynı yazar(lar)ın birden çok çalışmasına gönderme (Baumol, 1962: 1078; 1967: 415) gibi yapılmalıdır.

Çalışmada metin içerisinde atıf yapılan kaynaklar mutlaka kaynakçada yer almalıdır. Yazara(lara) atıf ile kaynakçanın uyum gösterip göstermediğini mutlaka kontrol etmelidir.

Kaynakça tek satır aralığında yazılmalı ve yazar soyadına göre sıralanmalıdır. Birden fazla yazar olması durumunda, tüm yazarların soyadları belirtilmelidir. Kaynakçada aşağıda örneklenen biçime uyulmalıdır:

 

            Tek yazarlı kitap;

Hicks, J. R. (1932), The Theory of Wages, Macmillan, New York.

           

İki veya çok yazarlı kitap;

Cyert, R. M., March, J. G. (1963), A Behavioral Theory of the Firm. Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall, Chicago.

 

Tek yazarlı  makale;

Akerlof, G. (1979), “The Case against Conservative Macro-Economics: An Inaugural Lecture”, Economica, 46(183): 219-237.

 

İki veya çok yazarlı makale;

Nelson, R. R., Winter, S. G. (1973), “Toward a n Evolution ary Theory of Economic Capabilities”, American Economic Review, 63(2): 440 -449.

 

Bildiri;

Castelloa, M. A., Gruberb, D. (2015), “The Financial Channel in International Trade”, 4th Economics & Finance Conference, London, UK, 175-186.

 

İnternet Referansları;

Dollar, D. (2002), “Reform, Growth, and Poverty in Vietnam”, World Bank Policy Research Working Paper, 2837, http://documents.worldbank.org/curated/en/263091468781159602/pdf/multi0page.pdf (30. 05. 2017).

 

Böhme, M. H., Kups, S. (2017), “The Economic Effects of Labour Immigration in Developing Countries A Literature Review”, OECD Development Centre Working Papers, 335, http://www.oecd-ilibrary.org/development/the-economic-effects-of-labour-immigration-in-developing-countries_c3cbdd52-en (30. 05. 2017).