Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Değerlendirme Süreci

Makalelerin değerlendirilmesinde hakemlik türü olarak çift kör (double blind peer review) hakemlik sistemi süreci işletilmekte ve en az iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale için üçüncü bir hakemin atanmasına veya makalenin yazara iade edilmesine karar verilebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilecek makalelerin yazım kurallarına göre hazırlanmış olması, başka hiçbir yerde yayımlanmamış olması veya dergimize gönderildiği tarihte bir başka dergide değerlendirme sürecinde olmaması gerekir.

Dergide yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup, bu konuda Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi ve Editörler sorumlu tutulamazlar. Dergide yer alan makalelerden kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.


Açık Erişim Politikası

Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.


Yayın Sıklığı

Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır.


Etik İhlal Politikası

Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, yayın etiği standartlarını uygulamayı ve COPE (Yayın Etiği Komitesi)tarafından hazırlanan Uygulama Rehberini'ni (Best Practice Guidelines) izlemeyi taahhüt eder. Ayrıca çalışmalarını gönderen yazarlar etik kurallara uyma yükümlüdür ve etik ihlal yapmadıklarını beyan etmiş sayılırlar. Etik ihlal içeren çalışmalar değerlendirme sürecine alınmadan reddedilecek ve yazarlarının diğer başvuruları da değerlendirilmeyecektir.


Gizlilik Beyanı

Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.


Telif Hakkı Düzenlemesi

Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi'nde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için Telif Hakkı Devir Formu düzenlenir ve makalenin yayıma kabul edilmesi durumunda tüm yayın hakları süresiz olarak Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi’ne ait olur.


İntihal Denetimi

İntihal denetimi iThenticate yazılımı kullanılarak yapılacaktır. Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi'ne gönderilen makaleler ön değerlendirme aşamasında iThenticate yazılımı ile kontrol edilecek ve belirli ölçütleri karşılamayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayarak reddedilecektir.