Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı STEMES’18, Sayfalar 81 - 85 2018-12-16

Fen Bilimleri Öğretmenlerine İşbirlikli Öğrenme Modeli Çalıştayı Yapılması ve Çalıştayın Değerlendirilmesi
Exhibiting a Workshop for Science Teachers on Cooperative Learning Model and Its Outcome

Adem AKKUŞ [1] , Kemal DOYMUŞ [2]


Bu araştırmanın amacı hizmet içi eğitim alan fen bilimleri öğretmenlerine işbirlikli modeli üzerine bilgi verilip uygulama yapılması ve uygulamanın değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda hizmet içi eğitim alan 51 fen bilimleri öğretmenine yönelik işbirlikli öğrenme modeli ve modelin uygulanması üzerine 36 saatlik çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay sonunda öğretmenlere çeşitli ölçekler uygulanmıştır. Uygulanan ölçeklerin amacı çalıştayın etkililiğini açığa çıkarmaktır. Araştırma sonucunda çalıştayın fen bilimleri öğretmenlerine faydalı olduğu ve öğretmenlerin işbirlikli modeli uygulama becerilerinin arttığı anlaşılmıştır. Bu nedenle öğretmenlere yöntemleri uygulamalı olarak yaptırmalarının faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Aim of this study is to determine the effect of workshop on cooperative learning model exhibited to science teachers who participated in the workshop.  For the aim of study a 36 hour workshop on cooperative learning model and its application exhibited to science teachers who are currently in-service training.  After workshop different scales are applied to 51 science teachers. Purpose of the scales is to reveal the effectiveness of the workshop. Study results revealed that workshop is helpful to science teachers whose skills increased on the cooperative learning model by workshop.  For that reason it is concluded that practical training is helpful to science teachers.

 • Abdullah, S., & Shariff, A. (2008). The effects of inquiry-based computer simulation with cooperative learning on scientific thinking and conceptual understanding of gas laws. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4 (4), 387-398.
 • Acat, M.B., Anılan, H., & Anagun, S.S. (2010). The problems encountered in designing constructivist learning environments in science education and practical suggestions. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9 (2), 212-220.
 • Artut, P.D., & Tarim, K. (2007). The Effectiveness of Jigsaw II on prospective elementary school teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 35 (2), 129-141.
 • Bayrakçeken, S., Doymuş, K., Doğan, A., Akar, S., & Dikel, S. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin İşbirlikli Öğrenme Modeli Uygulama Düzeyleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 127-144.
 • Bear, G.G., Gaskins, C., Blank, J., & Chen, F.F. (2011). Delaware School Climate Survey-Student: Its factor structure, concurrent validity, and reliability. Journal of School Psychology, 49, 157-174.
 • Byrd, D. (2012). Social Studies Education as a Moral Activity: Teaching towards a just society. Educational Philosophy and Theory, 44 (10), 1073-1079.
 • Cho, H., Glewwe, P., & Whitler, M. (2012). Do reductions in class size raise students’ test scores? Evidence from population variation in Minnesota’s elementary schools. Economics of Education Review, 31, 77-95.
 • Demirtaş, Z. (2010). Okul Kültürü ile Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki. Eğitim ve Bilim, 35 (158), 3-13.
 • Dikel, S. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin İşbirlikli Öğrenme Modeli Hakkında Bilgilendirilmesi, Bu Yöntemi Sınıfta Uygulamaları ve Elde Edilen Sonuçların Değerlendirilmesi: Erzurum İl Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Doymuş, K. (2007). Effects of a cooperative learning strategy on teaching and learning phases of matter and one-component phase diagrams. Chemical Education Research, 84 (11), 1857-1860.
 • Doymuş, K., & Koç, Y. (2012). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin işbirlikli öğrenme modelini sınıftaki uygulaması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 174-183.
 • Feldman, A., & Pirog, K. (2011). Authentic science research in elementary school after-school science clubs. Journal of Science Education and Technology, 20, 494-507.
 • Ferguson, R. (2011). Meaningful learning and creativity in virtual worlds. Thinking Skills and Creativity, 6, 169-178.
 • Garderen, D.V., Hanuscin, D., & Lee, E. (2012). Quest: a collaborative professional development model to meet the needs of diverse learners in k-5 science. Psychology in the Schools, 49 (5), 429-443.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kuusisaari, H. (2013). Teachers’ collaborative learning – development of teaching in group discussions. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 19 (1), 50 - 62.
 • McMillan, J.H., & Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence Based Inquiry.. Allyn and Bacon, Boston, MA.
 • Thanh, P.T.H. (2011). An investigation of perceptions of Vietnamese teachers and students toward cooperative learning (CL). International Education Studies, 4 (1), 3-12.
 • Uzun, N. (2012). A sample of active learning application in science education: the thema “cell” with educational games. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 2932-2936.
 • Wang, C-H., Ke, Y-T., Wu, J-T., & Hsu, W-H. (2012). Collaborative Action Research on Technology Integration for Science Learning. Journal of Science Education and Technology, 21 (1), 125-132.
 • Yörük, A., Boyraz, A., Akkuş, H., & Akkuş, A. (2012). Effect of Families on Students’ Achievement and Success on Science Courses. International Journal of Arts and Sciences, 5(1), 119-125.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9570-3582
Yazar: Adem AKKUŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0578-5623
Yazar: Kemal DOYMUŞ
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon468480, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {81 - 85}, doi = {10.18506/anemon.468480}, title = {Fen Bilimleri Öğretmenlerine İşbirlikli Öğrenme Modeli Çalıştayı Yapılması ve Çalıştayın Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {AKKUŞ, Adem and DOYMUŞ, Kemal} }
APA AKKUŞ, A , DOYMUŞ, K . (2018). Fen Bilimleri Öğretmenlerine İşbirlikli Öğrenme Modeli Çalıştayı Yapılması ve Çalıştayın Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (STEMES’18) , 81-85 . DOI: 10.18506/anemon.468480
MLA AKKUŞ, A , DOYMUŞ, K . "Fen Bilimleri Öğretmenlerine İşbirlikli Öğrenme Modeli Çalıştayı Yapılması ve Çalıştayın Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 81-85 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39972/468480>
Chicago AKKUŞ, A , DOYMUŞ, K . "Fen Bilimleri Öğretmenlerine İşbirlikli Öğrenme Modeli Çalıştayı Yapılması ve Çalıştayın Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 81-85
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Öğretmenlerine İşbirlikli Öğrenme Modeli Çalıştayı Yapılması ve Çalıştayın Değerlendirilmesi AU - Adem AKKUŞ , Kemal DOYMUŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.468480 DO - 10.18506/anemon.468480 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 85 VL - 6 IS - STEMES’18 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.468480 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.468480 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fen Bilimleri Öğretmenlerine İşbirlikli Öğrenme Modeli Çalıştayı Yapılması ve Çalıştayın Değerlendirilmesi %A Adem AKKUŞ , Kemal DOYMUŞ %T Fen Bilimleri Öğretmenlerine İşbirlikli Öğrenme Modeli Çalıştayı Yapılması ve Çalıştayın Değerlendirilmesi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N STEMES’18 %R doi: 10.18506/anemon.468480 %U 10.18506/anemon.468480
ISNAD AKKUŞ, Adem , DOYMUŞ, Kemal . "Fen Bilimleri Öğretmenlerine İşbirlikli Öğrenme Modeli Çalıştayı Yapılması ve Çalıştayın Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / STEMES’18 (Aralık 2018): 81-85 . https://doi.org/10.18506/anemon.468480
AMA AKKUŞ A , DOYMUŞ K . Fen Bilimleri Öğretmenlerine İşbirlikli Öğrenme Modeli Çalıştayı Yapılması ve Çalıştayın Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 81-85.
Vancouver AKKUŞ A , DOYMUŞ K . Fen Bilimleri Öğretmenlerine İşbirlikli Öğrenme Modeli Çalıştayı Yapılması ve Çalıştayın Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 85-81.