Güncel Sayı

Cilt: 7 Sayı: 2, 31.12.2023

Yıl: 2023

Derginin amacı, öğretmen, öğretmen adayları ve akademisyenlerin, diğer meslektaşlarına faydalı olma, öğretmenlik mesleğinin manevi yönlerini ortaya çıkarma, öğretmenlik mesleğini sevdirme vb. amaçlarla paylaşımda bulunmalarını sağlamaktır. Bu sebeple öğretmenler, öğretmen adayları ve akademisyenler, sınıflarında uyguladıkları etkili çalışma, etkinlik ve materyalleri, okullarda gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaları, projeleri, herhangi bir konuda paylaşmak istedikleri yeni, popüler bilgileri, okul dışı etkinlikler vb. yazılarını bir makale ile bu dergide paylaşabilirler. Başlangıç olarak okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyesindeki fen eğitimi konuları ile sınırlandırılmıştır. İleriki süreçlerde ise tüm branşlardaki öğretmenlere yönelik olarak derginin yeniden düzenlenmesi planlanmaktadır. Dergi, yılda iki kez olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan Ulusal ve Hakemli bir dergidir. Dergide makale yayınlamak ücretsizdir ve web sitesi üzerinden ilgili makalelere ücretsiz olarak erişim sağlanabilir. 

Dergi “Araştırma Makaleleri” ve “Popüler Makaleler” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Yazarlar makalelerini otomasyon sistemine yüklerken makalelerinin “Araştırma” veya “Popüler” Makale kategorilerinin hangisinde değerlendirilmesini isterlerse seçme hakkına sahiptir. Makalenin türü “İçindekiler” bölümünde belirtilir. 

Araştırma Makaleleri

Bu bölümde, fen eğitimi alanında yapılan nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar ile fen eğitimi ile ilgili konuları kuramsal açıdan ele alıp irdeleyen, uygulamaya dönük ve model önerileri içeren çalışmalar yayımlanmaktadır.

“Araştırma Makalesi” kategorisindeki makaleler, alanında uzman üç hakemin bilimsel olarak denetiminden geçer. Makalelerin değerlendirilme sürecinde yazarlar çalışmalarını değerlendiren hakemlerin kim olduğunu; hakemler de değerlendirdikleri çalışmaların hangi yazara ait olduğunu bilmez. Hakemlerin istediği düzeltmeler yapıldıktan sonra, yayınlanması uygun görülen makaleler takip eden ilk sayıda yayınlanır.

Popüler Makaleler

Bu bölümde, fen eğitimi alanında yapılan sınıf içi uygulama örnekleri, etkinlik ve materyaller, okullarda gerçekleştirilen başarılı çalışmalar, projeler, herhangi bir konuda paylaşmak istenilen yeni, popüler bilgiler, okul dışı etkinlikler vb. çalışmalar yayımlanmaktadır.

“Popüler Makale” kategorisindeki makaleler üç hakemin değerlendirmesine sunulur. Derginin amacına hizmet etmeleri ve bilimsel hata içermemeleri şartıyla, hakem denetiminden geçen tüm çalışmaların yayınlanması planlanmaktadır.

TELİF HAKKI FORMU

1. Makaleler hazırlanırken aşağıdaki başlık diziliminden faydalanılabilir;

“Başlık, yazar isimleri (kurum adı, e-posta vb. bilgiler) Türkçe ve İngilizce Özet, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma-Sonuç ve Öneriler, Kaynakça”.

2. Ana metinin tüm paragrafları MS Word programıyla hazırlanmalıdır. Ana metin, 12 punto Times New Roman yazı tipi ve 1,5 satır aralıkla, sayfanın sol, sağ, üst ve alt tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalı ve sayfa numarası verilmeden gönderilmelidir. Metnin tamamı iki yana yaslı yazılmalıdır.

3. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı 12 punto, Times New Roman, koyu, ortaya hizalanmış, tümü büyük harf olmalıdır. Başlığın hemen altına yazar adları, Times New Roman 12 punto, ortaya hizalanmış olarak yazılmalıdır. Yazar isimlerinin hemen altında Türkçe özet ve İngilizce özet  (Abstract) bulunmalıdır. Özetler Times New Roman, 10 punto, her iki yana hizalanmış olarak hazırlanmalıdır. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.

4. Tablo, şekil, fotoğraf, grafik ve çizim adları, Times New Roman, 10 punto, koyu, iki yana yaslı olmalı ve sıra numarası verilmelidir.

5. Kaynakça gösteriminde APA 6.0 Sistemi kullanılmalıdır.

6. Dergiye gönderilecek çalışmaların başka bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Makalelerin etik, bilimsellik vb. tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

Dergiye gönderilecek çalışmaların başka bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Makalelerin etik, bilimsellik vb. tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Yazar(lar)ın makaleyi yükleme aşamasında bu taahütleri içeren Telif Hakkı Formu'nu imzalayıp sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Dergimizde makale yayınlamak ve dergideki tüm makaleleri bilgisayarınıza indirmek ücretsizdir.