Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 115 - 143 2019-06-28

Mücellî’nin Manzum Şurûtü's-Salâtı
The Poetic Shurūtu's-Salāt of Mujallī

İdris Söylemez [1]


Türk-İslam edebiyatı X. yüzyıldan bu yana varlığını devam ettirmektedir. Bu edebiyat sahasının temel referans kaynağı İslam dini ve onun çerçevesinde meydana getirilen zengin ilmî ve edebî müktesebattır. Bu edebiyat sahasında amaç toplumu aydınlatmak, insanı eğitmektir. Dinî bir konunun anlatımını şiir formuyla sağlayan bu edebiyatın içerisinde ilmihaller, manzum hadisler, mukadimetü’s-salâtların yanı sıra namazla ilgili kimi bilgiler ihtiva eden şurûtü’s-salâtlar da dikkat çekmektedir. XVI. yüzyılda Mücellî mahlaslı bir şair tarafından kaleme alınan manzûme, geneli ümmi olan ve göçebe halde yaşayan insanların ibadetlerin tacı konumunda bulunan namaz ile alakalı farz, vacip, sünnet ve müstehap gibi kimi değerleri öğrenmelerini kolaylaştırmak maksadı taşır. Bu eser, gusül ve namaz ile ilgili kaideleri ihtiva etmektedir. Çalışma, manzûm bir mukaddime ile konunun anlatıldığı on sekiz bâbdan meydana gelmektedir. Manzûmenin mukaddimesi, mesnevî nazım şekliyle kaleme alınmış olup geri kalan kısmı ise gazel tarzında kafiyelendirilmiştir. 

The Turkish Islamic Literature exists since X. century. The main sources of this literature are Islamic intellectual heritage and the very rich scholarly body of knowledge developed around it. The main objective of the works in this literary genre is to enlighten the community and to educate Muslim community. In addition to catechisms, poetic hadiths, the introduction to alāt (obligatory Muslim prayers), this literary genre where religious matters can be expressed in the form of poem also includes Shurū al-alāt which provides information about alāt. The work to be examined in this article was written in XV. century by a poet whose appellative is Mujallī. The objective of his work was to make it easier to understand some legal principles on alāt such as far (obligatory acts), wajīb (compulsory acts), sunnah and mustaab (recommended acts) for people who were illiteral or Muslim nomads. This work also includes some basic rules regarding ghusl (full-body ritual purification) in addition to alāt. This work is composed of a poetised introduction and eighteen sections about alāt. While the introduction part of the work was written in masnawī poetic style, the rest of the work was rhymed in the ghazal form.

  • 1.06 Mil Yz B 346/ 97b2.Âbidî, Hayat Kitabı - Ravzâtü’l İslam, Haz. İsa Kayaalp, İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları, 2016.3.Arpaguş, Kelpetin Hatice. “Bir Telif Türü Olarak İlmihal Tarihi Geçmişi ve Fonksiyonu”. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakultesi Dergisi 1/22 (2002): 25-56.4.........................................., "İimihal", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 22:139-141. Ankara: TDV 2000. 5.Baktır, Mustafa. “Anadolu’da Yazılan İlk Türkçe İlmihal Kitaplarından İzniki’nin Mukaddimesi”, Uluslararası İznik Sempozyumu. Ed. Ali Erbaş. İznik: İznik Belediyesi Kültür Yayınları,2005.6.Bayram, Mikâil. “Ahî Evren Kimdir”. Diyanet ilmi Dergi 7/1 (1978): 7.Çeltik, Halil. “Türk Edebiyatında Manzum ilmihal ve Fıkıh Kitapları İle Son Devre Ait Manzum Bir İlmihal”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 7/1 (Nisan 2006): 4378.Düzenli, Pehlül. Şeyhülislam Ebuss uud Efendi ve Fetvaları, İstanbul: Osav Yayınları, 2012.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9798-4453
Yazar: İdris Söylemez (Sorumlu Yazar)
Kurum: MALATYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { artukluakademi560675, journal = {Artuklu Akademi}, issn = {2148-3264}, eissn = {2687-427X}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {115 - 143}, doi = {10.34247/artukluakademi.560675}, title = {Mücellî’nin Manzum Şurûtü's-Salâtı}, key = {cite}, author = {Söylemez, İdris} }
APA Söylemez, İ . (2019). Mücellî’nin Manzum Şurûtü's-Salâtı. Artuklu Akademi , 6 (1) , 115-143 . DOI: 10.34247/artukluakademi.560675
MLA Söylemez, İ . "Mücellî’nin Manzum Şurûtü's-Salâtı". Artuklu Akademi 6 (2019 ): 115-143 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/artukluakademi/issue/46424/560675>
Chicago Söylemez, İ . "Mücellî’nin Manzum Şurûtü's-Salâtı". Artuklu Akademi 6 (2019 ): 115-143
RIS TY - JOUR T1 - Mücellî’nin Manzum Şurûtü's-Salâtı AU - İdris Söylemez Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34247/artukluakademi.560675 DO - 10.34247/artukluakademi.560675 T2 - Artuklu Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 143 VL - 6 IS - 1 SN - 2148-3264-2687-427X M3 - doi: 10.34247/artukluakademi.560675 UR - https://doi.org/10.34247/artukluakademi.560675 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Artuklu Akademi Mücellî’nin Manzum Şurûtü's-Salâtı %A İdris Söylemez %T Mücellî’nin Manzum Şurûtü's-Salâtı %D 2019 %J Artuklu Akademi %P 2148-3264-2687-427X %V 6 %N 1 %R doi: 10.34247/artukluakademi.560675 %U 10.34247/artukluakademi.560675
ISNAD Söylemez, İdris . "Mücellî’nin Manzum Şurûtü's-Salâtı". Artuklu Akademi 6 / 1 (Haziran 2019): 115-143 . https://doi.org/10.34247/artukluakademi.560675
AMA Söylemez İ . Mücellî’nin Manzum Şurûtü's-Salâtı. Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. 2019; 6(1): 115-143.
Vancouver Söylemez İ . Mücellî’nin Manzum Şurûtü's-Salâtı. Artuklu Akademi. 2019; 6(1): 143-115.