Cilt: 21 - Sayı: 1

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

4. EXAMINING TRADITIONAL WOM INTENTION IN THE CONTEXT OF THEORY OF PLANNED BEHAVIOR: A CASE OF TURKISH MOUNTAINEERS

Araştırma Makalesi

14. FUAR ORGANİZASYONLARINDA PERFORMANS ALGISI: EMITT 2020