Cilt: 3 Sayı: 1, 30.06.2021

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

İsmail YAZICIOĞLU Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 0000-0003-0937-4941
Anayasa Hukuku
Arş. Gör. Hakan KOÇAK Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 0000-0002-9591-028X
Hukuk, Ticaret Hukuku
Arş. Gör. Hasan Utku ŞATIROĞLU Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 0000-0003-3238-2739
Milletlerarası Kamu Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa ALTIN ŞAHİN Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 0000-0002-7959-7174
Hukuk, Medeni Hukuk
Arş. Gör. Enis KUŞCU Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 0000-0002-0877-5148
İdare Hukuku
Rumeysa ÇEVİK Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Arş. Gör. Mehmet BARUTÇU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5502-3045
Hukuk Tarihi, İslam Hukuku

Creative Commons Lisansñ

ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.