Cilt: 3 Sayı: 1, 30.06.2021

Yıl: 2021
İsmail YAZICIOĞLU Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku
Dr. Arş. Gör. Hakan KOÇAK Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 0000-0002-9591-028X
Hukuk ve Yasal Çalışmalar, Özel Sigorta Hukuku, Hukuk (Diğer), Fikri Mülkiyet Hukuku, Ticaret Hukuku
Dr. Arş. Gör. Hasan Utku ŞATIROĞLU Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 0000-0003-3238-2739
Uluslararası Ceza Hukuku, Uluslararası Kamu Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa ALTIN ŞAHİN Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 0000-0002-7959-7174
Hukuk ve Yasal Çalışmalar, Aile Hukuku, Mülkiyet Hukuku (Fikri Mülkiyet Hukuku hariç), Sözleşme Hukuku, Özel Hukuk ve Medeni Yükümlülükler (Diğer)
Arş. Gör. Enis KUŞCU Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İdare Hukuku
Rumeysa ÇEVİK Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İş Hukuku
Arş. Gör. Mehmet BARUTÇU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Hukuk (Diğer), Kamu Hukuku (Diğer), Hukuk Tarihi, İslam Hukuku

Creative Commons Lisansñ

ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.