Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 17, Sayfalar 34 - 46 2020-11-15

TÜRKİYE’NİN KARDEŞ ŞEHİR YOLCULUĞUNDA BİR DURAK: ERZURUM-URUMİYE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMASI

Gülseren ERGÜN [1] , Çiğdem AKMAN [2] , Hakan CANDAN [3]


Şehirler ve ülkeler çok eski tarihlerden bugüne kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkiler kurmaktadırlar. Kültürel benzerlikler, ortak sorunlar, benzer dinamikler ve çıkarların yakın olması ulusal ve uluslararası alanda belediyelerin birbirleri ile ortaklık kurmasına zemin hazırlamıştır. Günümüzde yerel idarelerin uluslararası alanda diplomatik faaliyet gösterdiği kardeş şehir uygulaması belediyelerin ulusal ve uluslararası ortaklığıdır. Özellikle farklı ülke belediyeleri arasındaki ortaklıklar, yerel politika transferi gerçekleştirmeleri ve belediyelerin uluslararasılaşması gibi birçok fayda sağlamaktadır. Ortadoğu coğrafyasının iki kadim ülkesi Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti resmiyete kavuşturmadıkları da dâhil olmak üzere birçok kardeşlik örneği göstermişlerdir. Bu çalışmada Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Urumiye Belediyesi arasındaki kardeş şehir uygulaması nitel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma neticesinde, Türkiye’nin kardeş şehir yolculuğunda bir durak olan bu belediyeler arasında -kardeş şehir olma sürecinin uzun ve yorucu olmasına rağmen- kültürel, bürokratik, siyasi, edebi ve ticari ilişkiler geliştirildiği belirlenmiştir. Araştırmanın bulgularının önemli bir yönü de Urumiye Belediyesi yetkililerine göre İran’da merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki idari vesayet denetiminin Türkiye’ye kıyasla daha yüksek düzeyde olmasıdır.
kardeş şehir, Erzurum, Urumiye, Turkiye, İran
 • Akman, Ç. (2016). "Evaluating The Current Situation Via Town Twinning Practices In Turkey", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, CİEP Özel Sayısı. s.1055-1071.
 • Akman, Ç., Akman, E. (2017). "Türkiye’de Kardeş Şehir Uygulamalarının Dört Büyükşehir Belediyesi Üzerinden Nitel Bir Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(27), 228-254.
 • Akman, Ç. Ergün, G. (2019). "İran İslam Cumhuriyeti’nin Yönetim Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme", Journal Of Socıal and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(38), 1627-1640.
 • Batmaz, N. Y. (2016). "Yerel Yönetimlerin Üye Oldukları Uluslararası Kuruluşlar Üzerine Bir Değerlendirme, Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 51(1), 103-128.
 • Baydar, M. L., Gül, H. , Akçil, A. (2009). Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, Isparta: SDÜ Yayınları.
 • Buis, H. (2009). "The Role of Local Government Associations in Increasing the Effectiveness of City to City Cooperation", Habitat International, 33, 190-194.
 • Campell, E. S. (1987). "The Ideals and Origins of the Franco-German, Sister Cities Movement, 1945–70", History of European Ideas, 8(1), 77-95.
 • Clarke, N. (2011). "Globalising Care? Town Twinning In Britain Since 1945", Geoforum, S:42, s.115-125. https://eprints.soton.ac.uk/169119/
 • Çelik, A. (2016). "İran - Türk Mûsikîsi’ne Etnomüzikolojik Yaklaşım", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8), 2987-2994.
 • Ekşi, S. T. (2018). Dünyada ve Türkiye’de Kardeş Şehircilik, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yayınları, İstanbul: Seçil Ofset.
 • Fisher, C. (2010), Researching and Writing a Dissertation: An Essential Guide for Business Students. PrenticeHall, England.
 • Gezici, H. S. , Kocaoğlu, M. (2018). "Dünyada ve Türkiye’de Kardeş Şehir Uygulamaları", Çağdaş Yerel Yönetimler, 17(2), 113-139.
 • Göymen, K. (2004). "Yerel Kalkınma Önderi ve Paydaşı Olarak Belediyeler, Yerel Kalkınmada Belediyelerin Rolü", 2004, Konferans Bildirileri, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi.
 • Handley, S. (2006). Take your Partners: The Local Authority Handbook on International Partnerships, LGIB International Reports(10), LocalGovernment International Bureau, London. http://lymingtontwinning.weebly.com/uploads/6/7/5/2/6752968/take_your_partners.pdf
 • Joenniemi, P., Sergunin, A. (2011). "Another Face of Integration: City Twinning in Europe, Research Journal of International Studies, 22, 120-131.
 • Kaltenbrunner, A. , Aaragon, P. , Laniado, D., Volkovich, Y. (2013). "Not all paths lead to Rome: Analysing the network of sister cities, Lecture Notes in Computer Science".https://www.semanticscholar.org/paper/Not-all-paths-lead-to-Rome%3A-Analysing-the-network-Kaltenbrunner-Arag%C3%B3n/683eb218d9deba1dd7a8e778581ee85e3f6d7347 .(23.11.2019).
 • Neumann, W. L. (2013). Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, (6.Basım).(Çev. Sedef Özge), Ankara: Yayın Odası.
 • Ogawa, A. (2012). Sister Cıty As a Preservation Strategy, Columbia University. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Özcan, Ü. (2006). Yerel Yönetimler Arasında Ortaklıklar ve Kardeş Şehir İlişkileri El Kitabı, www.depaturk.com/docs/siyasi/Kardes_Sehir_El_Kitabi_Son_Hali.pdf
 • Tataroğlu, M. (2013). "Avusturya Cumhuriyeti". (Ed.M. Okçu, H. Özgür). Dünyada Yerel Yönetimler, Örnekler- Uygulamalar (71-108). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Türk Belediyeler Birliği. (2012). "Kardeş Şehirler: Uluslararası Belediye İşbirlikleri ve Birliğimizin Rolü", İller ve Belediyeler Dergisi, 776. 6-15.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zeren, H. E. , Aktulun, E. (2018). "Yönetişim Çerçevesinde Ortaklıklar ve Belediyelerin Kardeş Şehir İlişkileri: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği", Assam Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM-UHAD), S:11, s.1-14.
 • Zelinsky, W. (1991). "The Twinning of the World: Sister Cities in Geographic and Historical Perspective", Annals of the Association of American Geographers, 81(1), .1-31.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0860-8961
Yazar: Gülseren ERGÜN
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-2345-6789
Yazar: Çiğdem AKMAN
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hakan CANDAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Kasım 2020

Bibtex @araştırma makalesi { assam787091, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {34 - 46}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’NİN KARDEŞ ŞEHİR YOLCULUĞUNDA BİR DURAK: ERZURUM-URUMİYE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {Ergün, Gülseren and Akman, Çiğdem and Candan, Hakan} }
APA Ergün, G , Akman, Ç , Candan, H . (2020). TÜRKİYE’NİN KARDEŞ ŞEHİR YOLCULUĞUNDA BİR DURAK: ERZURUM-URUMİYE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMASI . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , 7 (17) , 34-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/57474/787091
MLA Ergün, G , Akman, Ç , Candan, H . "TÜRKİYE’NİN KARDEŞ ŞEHİR YOLCULUĞUNDA BİR DURAK: ERZURUM-URUMİYE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMASI" . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 7 (2020 ): 34-46 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/57474/787091>
Chicago Ergün, G , Akman, Ç , Candan, H . "TÜRKİYE’NİN KARDEŞ ŞEHİR YOLCULUĞUNDA BİR DURAK: ERZURUM-URUMİYE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMASI". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 7 (2020 ): 34-46
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’NİN KARDEŞ ŞEHİR YOLCULUĞUNDA BİR DURAK: ERZURUM-URUMİYE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMASI AU - Gülseren Ergün , Çiğdem Akman , Hakan Candan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 46 VL - 7 IS - 17 SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi TÜRKİYE’NİN KARDEŞ ŞEHİR YOLCULUĞUNDA BİR DURAK: ERZURUM-URUMİYE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMASI %A Gülseren Ergün , Çiğdem Akman , Hakan Candan %T TÜRKİYE’NİN KARDEŞ ŞEHİR YOLCULUĞUNDA BİR DURAK: ERZURUM-URUMİYE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMASI %D 2020 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V 7 %N 17 %R %U
ISNAD Ergün, Gülseren , Akman, Çiğdem , Candan, Hakan . "TÜRKİYE’NİN KARDEŞ ŞEHİR YOLCULUĞUNDA BİR DURAK: ERZURUM-URUMİYE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMASI". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 7 / 17 (Kasım 2020): 34-46 .
AMA Ergün G , Akman Ç , Candan H . TÜRKİYE’NİN KARDEŞ ŞEHİR YOLCULUĞUNDA BİR DURAK: ERZURUM-URUMİYE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMASI. ASSAM-UHAD. 2020; 7(17): 34-46.
Vancouver Ergün G , Akman Ç , Candan H . TÜRKİYE’NİN KARDEŞ ŞEHİR YOLCULUĞUNDA BİR DURAK: ERZURUM-URUMİYE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMASI. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2020; 7(17): 34-46.
IEEE G. Ergün , Ç. Akman ve H. Candan , "TÜRKİYE’NİN KARDEŞ ŞEHİR YOLCULUĞUNDA BİR DURAK: ERZURUM-URUMİYE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMASI", ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, c. 7, sayı. 17, ss. 34-46, Kas. 2020