Cilt: 8 Sayı: 18, 10.04.2021

Yıl: 2021

Makale

Terörizm , Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi
Doktora Muhammed AKSU İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER (DR) 0000-0002-4672-1343
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi
Arş. Gör. Seda KULU BAY Gaziantep Üniversitesi
Çevre Politikası, Kamu Yönetimi, Kentleşme Politikaları, Kentsel Politika, Yerel Yönetimler, Türk Dünyası Çalışmaları

 ASSAM-UHAD Nisan ve Kasım aylarında yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.