International Journal of Arts and Social Studies
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2667-436X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Menekşe ŞAHİN KARADAL | https://www.asstudies.com/


ASSTUDIES: Uluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli bilimsel bir dergidir, 2018 yılından itibaren yılda en az 2 sayı elektronik olarak yayımlanır, ücretsizdir


ASSTUDIES' nin kapsamı ve amacı: başta Güzel Sanatlar olmak üzere, disiplinler arası bilimsel çalışmaların yayımlanmasına katkıda bulunmaktır. Yayın dili, Türkçe & İngilizce'dir.

Makale Çağrısı: Cilt: 4, Sayı: 6 için makale kabulü başlamıştır. 

ASSTUDIES' in tarandığı İndeksler: 

Index Copernicus

ASOS İndeks

Google Scholar

OpenAIRE

International Journal of Arts and Social Studies

e-ISSN 2667-436X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Menekşe ŞAHİN KARADAL | https://www.asstudies.com/
Kapak Resmi


ASSTUDIES: Uluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli bilimsel bir dergidir, 2018 yılından itibaren yılda en az 2 sayı elektronik olarak yayımlanır, ücretsizdir


ASSTUDIES' nin kapsamı ve amacı: başta Güzel Sanatlar olmak üzere, disiplinler arası bilimsel çalışmaların yayımlanmasına katkıda bulunmaktır. Yayın dili, Türkçe & İngilizce'dir.

Makale Çağrısı: Cilt: 4, Sayı: 6 için makale kabulü başlamıştır. 

ASSTUDIES' in tarandığı İndeksler: 

Index Copernicus

ASOS İndeks

Google Scholar

OpenAIRE