e-ISSN: 2667-436X
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Menekşe ŞAHİN KARADAL
Kapak Resmi
       

ASSTUDIES: Uluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli bilimsel bir dergidir, 2018 yılından itibaren yılda en az 2 sayı (Ağustos ve Aralık) elektronik olarak yayımlanır, ücretsizdir


ASSTUDIES'in amacı güzel sanatlar, girişimcilik, yönetim, strateji, iletişim, tarih, edebiyat ve sosyal bilimlerin her alanından disiplinlerarası bilimsel çalışmaların yayımlanmasına katkıda bulunmaktır. Yayın dili, Türkçe & İngilizce'dir.

Makale Çağrısı: Cilt: 6, Sayı: 11 için makale kabulü başlamıştır. 

*Kongre Çağrısı: 7. Uluslararası Girişimcilik & Sosyal Bilimler Kongresi / 20-22 Haziran 2022, Taşkent - Özbekistan / Başvuru Linki

*Call for Papers: 7th International Entrepreneurship & Social Sciences Congress / 20-22 June 2022, Tashkent - Uzbekistan / Application Link

ASSTUDIES' in tarandığı İndeksler: 

Index Copernicus

ASOS İndeks

Google Scholar

OpenAIRE

2023 - Cilt: 6 Sayı: 10

download19411    19409   19410