Amaç ve Kapsam

Sürekli Eğitim Dergisi (SED), Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin katkılarıyla eğitim ve hayat boyu öğrenme alanlarında 2023 yılı itibarıyla yayın hayatına başlayan akademik bir dergidir. Eğitim ve yaşam boyu öğrenmeye dair çalışmalara yer veren dergi, hakemli bir yapıda oluşturularak kalite ve etkinlik konusunda yetkinliğe ulaşmayı amaç edinmektedir. 

Dergi kapsamında kuramsal ve analitik özgün çalışmalara yer verilmesinin yanında kitap tanıtımları (incelemeleri) da kapsam dâhilindedir. Sürekli Eğitim Dergisi (SED), yeni fikir ve açılımlar ortaya koyan, güven ve kaliteden ödün vermeksizin ulusal ve uluslararası kamuoyuna hitap eden bir yapıya kavuşmayı ve yaygınlaşmayı hedeflemektedir. Sürekli Eğitim Dergisi (SED), Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanmakta olup, Türkçe ve İngilizce dillerindeki çalışmaların yer aldığı akademik ve uluslararası hakemli bir dergidir.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık