Yazım Kuralları

Yazım Dili:
• Sürekli Eğitim Dergisi (SED) yalnızca Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış akademik çalışmalar kabul edilmektedir.
• Türkçe olarak kaleme alınan makalelerde İngilizce özet (abstract), anahtar kelimeler (key words) ve genişletilmiş İngilizce özet (extended abstract), İngilizce olarak kaleme alınan makalelerde ise Türkçe özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır.


İçerik:
• Dergiye gönderilecek makalelerin en az 5000 ve en çok 8000 kelime, kitap eleştirilerinin (tanıtımlarının) ise 1500 kelime ile sınırlandırılması gerekmektedir.
• Makalenin başlangıç kısmında, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış makale başlıklarını da içeren 300 kelimeyi aşmayan özet ile Türkçe ve İngilizce 5 (beş) anahtar kelime bulunmalıdır.
• Türkçe makalelerin sonuna eklenecek genişletilmiş İngilizce özet (Extended Abstract) 500-800 kelime arasında olmalıdır.


Sayfa Yapısı:
• Yazılar üst, alt, sağ ve sol taraftan 3,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.
• Yazı karakteri Times New Roman 11 punto, satırlar tek aralıklı, dipnotlar 10 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.
• Paragraflar arası önceki 3 nk, sonra 3 nk olarak belirlenmeli, metnin paragraf düzeni “iki yana dayalı” olmalı ve ilk satır girintisi 1,25 cm olarak ayarlanmalıdır.
• Çalışmanın ana başlığı 14 punto ve tüm harfler büyük olacak şekilde, alt başlıklar ise 12 punto ve yalnızca ilk harfi büyük olacak şekilde hazırlanmalıdır.
• Yazar isimleri makale içerisinde belirtilmemelidir.


Şekil, Tablo ve Grafikler:
• Dergiye gönderilecek tüm çalışmalar içerisinde yer alan tüm şekil, tablo ve grafikler numaralandırılmalı ve kaynağı belirtilmelidir.
• Tablolar, sayfa sınırları dışına taşmayacak biçimde, gerektiğinde Times New Roman 10 ve 11 puntolar kullanılarak sayfa içerisinde ortalanmalıdır.


Referans Yöntemi:
Sürekli Eğitim Dergisi’ne gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) 7 stilinde hazırlanmalıdır