Dergi Kurulları

Dergi Kurulu

Kaynakça Sorumluları / Responsible for Bibliography
Öğr. Gör. Ayşegül KAYAR MUSLU
Büşra HARMANDAR
Büşra YALÇIN

Dizgi Sorumlusu- Typesetting Supervisors
Mehmet YILDIRIM

Editör
Doç. Dr. Fatih VEYİS


İmtiyaz Sahibi, Yazı İşleri Müdürü ve Editörü / License Owner, Editorial Manager and Editor
Prof. Dr. Erdal KARADUMAN

Editör Yardımcıları / Editor Assistants
Prof. Dr. İsmail SEÇER
Doç. Dr. Ceyhun OZAN
Doç. Dr. Mesut BULUT
Doç. Dr. Abdulkadir KIRBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ULAŞ

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Halit DURSUNOĞLU (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Abdulkadir KIRBAŞ (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Abdulkadir ÖZTÜRK (Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi)
Doç. Dr. Adnan TAŞGIN (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Celal VARIŞOĞLU (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Doç. Dr. Galina Miskiniene (Vilnius University)
Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ (Ordu Üniversitesi)
Doç. Dr. Mesut BULUT (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet Buğra ÖZHAN (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Servet TİKEN (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Sıddık BAKIR (Atatürk Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hakan SOYDAŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi İsmail AY (Atatürk Üniversitesi)

Yabancı Dil Sorumlusu / Responsible for Foreign Language
Dr. Öğr. Üyesi Hakan SOYDAŞ ( Karadeniz Teknik Üniversitesi)


Kitap İnceleme Editörü / Book Review Editor
Dr. Öğr. Üyesi Veli KILIÇARSLAN (Atatürk Üniversitesi)