Amaç

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünün amacı Atatürk ilke ve İnkılapları konusunda bilimsel araştırmalar yapmaktır. Elde edilen bulgular akademik çevrelerle paylaşılmaktadır. Atatürk Dergisi bu amaçla yayımlanmaktadır. Atatürk, hayatını Türk Halkına adamıştı. Onun çağdaş ve modern bir Türkiye Cumhuriyeti kurma amacı doğrultusunda yaptıkları oldukça önemlidir. Atatürk ve devrimlerini Türk gençliğine bilimsel olarak aktarmak, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün yayın organı olan "Atatürk Dergisi"nin amacıdır.                                  

Kapsam

Atatürk Dergisi yılda iki defa (Temmuz-Aralık) yayınlanmaktadır.  Osmanlı Devleti'nin son döneminde modernleşme çabalarının bir uzantısı olan ve Mustafa Kemal Atatürk  tarafından gerçekleştirilen devrimler, bunlara zemin hazırlayan sosyal, siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel etkenleri tarih biliminin metotları ışığında değerlendirmek bu derginin kapsamındadır. Bununla birlikte Atatürk Dergisi’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile bağlantılı biyografik çalışmalar ve şehir tarihçiliğine de yer verilmektedir.