Amaç ve Kapsam

Atatürk Dergisi; bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün açık erişimli bilimsel elektronik yayın organıdır. Dergi Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Atatürk Dergisi, Atatürk ilke ve inkilaplarını ilgilendiren tüm alanlarda yüksek bilimsel kaliteye sahip özgün araştırma ve derleme türündeki makalelerle literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca dergi kapsamına Mustafa Kemal Atatürk tarafından gerçekleştirilen devrimler, bunlara zemin hazırlayan sosyal, siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel etkenleri tarih biliminin metotları ışığında değerlendirilmesi girmektedir.

Derginin hedef kitlesini Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkilapları alanlarında araştırma yapan bilim insanları, amatör ve profesyonel olarak çalışanlar ve bu alana ilgi duyan tüm kişiler oluşturmaktadır.
Derginin editöryel ve yayın süreçleri Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir. Atatürk Dergisi’nin editöryel ve yayın süreçleri, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama (doaj.org/bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Derginin tüm masrafları Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından karşılanmaktadır. Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler https://ataturk-ataunipress.org/ sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Sorumluluk Reddi
Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler Atatürk Dergisi, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Açık Erişim Politikası
Atatürk Dergisi yayınlanma modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin arşivine https://ataturk-ataunipress.org/ adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Atatürk Dergisi’nin içeriği, Creative Commons Alıntı-GayriTicari (CC-BY-NC) 4.0 Uluslararası Lisansı ile yayınlanmaktadır.

Editör: S. Esin DAYI
Adres: Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Tarih Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-posta: sdayi@atauni.edu.tr

Yayınevi: AVES
Adres: Büyükdere Caddesi, 105/9 34394 Şişli, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 217 17 00
E-posta: info@avesyayincilik.com
Web sayfası: www.avesyayincilik.com