e-ISSN: 1302-7549
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

2023 - Cilt: 12 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. Karagöz’de İzmir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Araştırma Makalesi

3. Atatürk Dönemi Türk Dil Kurultayları ve Güneş Dil Teorisi

Araştırma Makalesi

4. Mecelleden Türk Medeni Kanunu’na Çok Eşlilik Tartışmaları

Yazarlar İçin Rehber

Sosyal Medya

twitter-logo.jpg

   Twitter

      


Dizinler

asos-index.png                    logo.png                    scholar_logo_64dp.png                                    default.jpg                                     

Asos İndeks                 

Sobiad                                                                               

Google Scholar 

CNKI Scholar