Atatürk Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 1302-7549 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |


Atatürk Dergisi Atatürk Üniversitesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlamaktadır. Amacı tarih ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Derginin dili Türkçe'dir. Ancak başta İngilizce olmak üzere diğer dillerde de özgün araştırma makaleleri ve kitap tanıtımı yayımlanmaktadır. 

Araştırma makalesinde özgün ve orijinal araştırma makalelerine öncelik verilecektir. Kitap tanıtımında ise basit tanıtımdan ziyade kitap kritiği formatındaki çalışmalara yer verilecektir.

Atatürk Dergisi, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD), Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS INDEX) ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.

Derginin yıllara göre bazı sayıları mevcut değildir ya da sayı çıkarılmamıştır. Bu nedenle de arşiv bölümünde eksiklikler bulunmaktadır.

Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır. Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. 

Creative Commons Lisansı

Atatürk Dergisi

e-ISSN 1302-7549 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi


Atatürk Dergisi Atatürk Üniversitesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlamaktadır. Amacı tarih ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Derginin dili Türkçe'dir. Ancak başta İngilizce olmak üzere diğer dillerde de özgün araştırma makaleleri ve kitap tanıtımı yayımlanmaktadır. 

Araştırma makalesinde özgün ve orijinal araştırma makalelerine öncelik verilecektir. Kitap tanıtımında ise basit tanıtımdan ziyade kitap kritiği formatındaki çalışmalara yer verilecektir.

Atatürk Dergisi, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD), Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS INDEX) ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.

Derginin yıllara göre bazı sayıları mevcut değildir ya da sayı çıkarılmamıştır. Bu nedenle de arşiv bölümünde eksiklikler bulunmaktadır.

Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır. Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. 

Creative Commons Lisansı

Yazarlar İçin Rehber
Sosyal Medya

twitter-logo.jpg

   Twitter

      


Dizinler

asos-index.png         logo.png                    scholar_logo_64dp.png                                 

Asos İndeks                  Sobiad                                     Google Scholar