e-ISSN: 1302-7549
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Atatürk Dergisi, 5 Ocak 2021 tarihinden itibaren gönderilecek yeni makalelerin değerlendirmesini https://ja.manuscriptmanager.net/ adresinden gerçekleştirecektir. Makalelerinizi bu adres üzerinden göndermenizi rica ederiz.


Atatürk Dergisi Atatürk Üniversitesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlamaktadır. Amacı tarih ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Derginin dili Türkçe'dir. Ancak başta İngilizce olmak üzere diğer dillerde de özgün araştırma makaleleri ve kitap tanıtımı yayımlanmaktadır. 

Araştırma makalesinde özgün ve orijinal araştırma makalelerine öncelik verilecektir. Kitap tanıtımında ise basit tanıtımdan ziyade kitap kritiği formatındaki çalışmalara yer verilecektir.

Atatürk Dergisi, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD), Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS INDEX) ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.

Derginin yıllara göre bazı sayıları mevcut değildir ya da sayı çıkarılmamıştır. Bu nedenle de arşiv bölümünde eksiklikler bulunmaktadır.

Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır. Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. 

Yazarlar İçin Rehber

Sosyal Medya

twitter-logo.jpg

   Twitter

      


Dizinler

asos-index.png                    logo.png                    scholar_logo_64dp.png                                                                          

TR Dizin

Asos İndeks                 

Sobiad                                                                               

Google Scholar                        TR_Dizin_logo_live-e1586763957746.png