Cilt: 23 - Sayı: 3, 01.03.2013

Yıl: 2013

Makaleler

2. Prevalence of pituitary calcifications using cone beam computed tomography in Turkish

3. Diş hekimliği uygulamalarına ilişkin bilişler ölçeği-DBÖ: üniversite öğrencilerinde geçerlilik

Araştırma Makalesi

4. TİP I DİYABET OLUŞTURULMUŞ DENEYSEL PERİODONTİTİSLİ SIÇANLARDA ALFA-TOKOFEROL’UN SERUM IL-1, IL-4 VE IL-6 DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

5. Farklı oral hijyen motivasyon yöntemlerinin sabit ortodontik tedavi gören bireylerin

6. 313 Farklı irrigasyon solüsyonlarının biyoseramik esaslı patların apikal örtücülüğü üzerindeki

8. Farklı yüzey işlemleri uygulanmış dentine üniversal bağlayıcı ajanın bağlanma dayanımının

9. Çeşitli içeceklere maruz bırakılan kompozit rezinlerin ağartıcı diş macunu ile fırçalandıkdan

11. Kronik böbrek yetmezliği olan olgularda ağız diş bulgularının incelenmesi

13. Rezorbe atrofik mandibulada implant yumuşak doku arayüzünün düzenlenmesinde

14. Ortognatik cerrahi hastalarında postoperatif kusma ve bulantının önlenmesi

15. 3 boyutlu dijital modeller üzerinde yapılan ölçümlerin doğruluğunun değerlendirilmesi

16. Anterior mine hipoplazisinin kompozit restorasyonlarla tedavisi: İki olgu sunumu

18. Travmatik komplike kuron kırığı ve lateral lüksasyon tedavisinin üç yıllık takibi: Olgu

19. Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Bir Hastanın Alt Çeneyi Öne Konumlandırıcı Aparey ile

20. Esthetic and functional reconstruction of patient with maxillary and mandibular bone loss

21. Vaka Raporu: Dilasere Üst Çene Santral Dişin Cerrahi Yeniden Pozisyonlandırılması

22. Dişsizliğin Beslenme Alışkanlıkları ve Vücut Ağırlığı Üzerine Etkileri

26. Protetik diş tedavisinde hızlı prototip üretim teknolojileri

27. Çiğneme fonksiyonları ve maloklüzyon

Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Tıklayınız.