PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2009, Cilt 0, Sayı 22, 115 - 128, 01.03.2010

Öz

Kaynakça

  • Cemil, Mesud, Tanburî Cemil’in Hayâtı, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2002
  • Ersu, Dilber, 4 Telli Klasik Kemençe’nin Türk Müziğindeki İcraya Katkıları, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006
  • Öztuna, Yılmaz, Türk Mûsikîsi Ansiklopoedik Sözlüğü, I. Cilt, Orient Yayınları, Ankara, 2006
  • Tanburi Cemil Bey, CD, Volumes II&III, Traditional Crossrouads, USA, 1995
  • TRT repertuarı ve arşivi

CEMİL BEY’İN KEMENÇE İCRASINDA KULLANMIŞ OLDUĞU SÜSLEMELER

Yıl 2009, Cilt 0, Sayı 22, 115 - 128, 01.03.2010

Öz

Bu çalışmada, büyük kemençe virtüozu Cemil Bey’in “Traditional Crossrouads” tarafından 1995 yılında yayınlanmış olan “Vol. II&III” isimli kompakt diskte yer alan kemençe ile icra etmiş olduğu saz eserleri analiz edilmiştir. Söz konusu eserlerin icrası notaya alınarak TRT repertuarında yer alan günümüz nota örnekleri ile karşılaştırılmıştır. Cemil Bey’in kemençe icrası sırasında uygulamış olduğu süsleme teknikleri ve ilave notalar tespit edilmiş ve Cemil Bey’in kemençe icrasına ilişkin üslûbu ortaya konulmuştur.

Kaynakça

  • Cemil, Mesud, Tanburî Cemil’in Hayâtı, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2002
  • Ersu, Dilber, 4 Telli Klasik Kemençe’nin Türk Müziğindeki İcraya Katkıları, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006
  • Öztuna, Yılmaz, Türk Mûsikîsi Ansiklopoedik Sözlüğü, I. Cilt, Orient Yayınları, Ankara, 2006
  • Tanburi Cemil Bey, CD, Volumes II&III, Traditional Crossrouads, USA, 1995
  • TRT repertuarı ve arşivi

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Vasfi Hatipoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2010
Başvuru Tarihi 1 Mart 2010
Kabul Tarihi 24 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 0, Sayı 22

Kaynak Göster

APA Hatipoğlu, V. (2010). CEMİL BEY’İN KEMENÇE İCRASINDA KULLANMIŞ OLDUĞU SÜSLEMELER . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (22) , 115-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2556/32945

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.