PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2004, Cilt 0, Sayı 12, 03.03.2010

Öz

EGE BÖLGESİ HALK MÜZİĞİNDEKİ ÇOK SESLİLİK / POLYPHONIC ELEMENTS IN THE FOLK MUSIC OF THE AEGEAN REGION

Yıl 2004, Cilt 0, Sayı 12, 03.03.2010

Öz

ÖZET
Bu çalışmada, Ege Bölgesi Halk Müziğindeki çoksesli unsurların neler
olduğu sorusuna yanıt aranmıştır. Bölgeye ilişkin örneklerin çoksesli unsurlar
bakımından değerlendirilmesi sonucunda dem tutma, paralellik ve dem tutma ile
paralelliğin birlikte kullanıldığı üç tip belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Çokseslilik, dem tutma, paralellik

 

ABSTRACT
This study is intended to provide an answer to the question of what the
polyphonic elements in the Folk Music of the Aegean Region are. The evaluation
of the samples chosen from the region on the basis of polyphonic elements has
revealed three types; one İn which drone İs used; one in which parallelism is used;
and one İn which both drone and parallelism are used together.

Key words: Polyphony, drone, parallelism

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Can KARAHAN

Yayımlanma Tarihi 3 Mart 2010
Başvuru Tarihi 3 Mart 2010
Kabul Tarihi 20 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Cilt 0, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Karahan, C. (2010). EGE BÖLGESİ HALK MÜZİĞİNDEKİ ÇOK SESLİLİK / POLYPHONIC ELEMENTS IN THE FOLK MUSIC OF THE AEGEAN REGION . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (12) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2574/33140

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.