PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 14, 23 - 36, 04.03.2010

Öz

Kaynakça

  • NA

KOZLUK'TAKİ KALELER

Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 14, 23 - 36, 04.03.2010

Öz

Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Başkanlığı'nın desteği ile yapılan "2002-FED-100 nolu Batman ve Çevresindeki Sanat Eserlerini Araştırma Projesi" kapsam ında gerçekleştiriImiştir. Kozluk, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Batman iline bağlı bir ilçe merkezidir. Güneyinde Batman (Beşiri ilçesi) ve Siirt (Kurtalan ilçesi), kuzeyinde Sason, doğusunda Siirt (Baykan ilçesi), kuzeydoğusunda Bitlis il sınırı ve batısında Diyarbakır (Silvan ilçesi) ile çevrilmiştir. Bölgede yapılan araştırmalar, Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağında yerleşmenin bulunduğunu göstermektedir. Bu tarihten günümüze yöre devamlı iskan görmüştür. Araştırmada tespit edilen Kozluk, Rabat, Yıldızlı kaleleri iç kale şeklinde inşa edilmiştir. Kozluk Kalesi, kent merkezinin kuzeyinde yer alan, doğal bir kayalıktan oluşan tepe üzerinde kurulmuş olup topografyaya uygun biçimde inşa edilmiştir. Rabat Kalesi yüksek dağların bulunduğu bir kısımda yapılmıştır. Yıldızlı Kalesi ise yüksek dağların bulunması buranın geçmişte önemli bir geçit noktası kurulmuştur. Kozluk'taki üç kalede Türk savunma mimarisinin devamı olan eserlerdir. Bu bağlamda bölgedeki önemli kültür varlıklarımızdan bir bölümüdür

Kaynakça

  • NA

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali BORAN

Yayımlanma Tarihi 4 Mart 2010
Başvuru Tarihi 4 Mart 2010
Kabul Tarihi 24 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 14

Kaynak Göster

APA Boran, A. (2010). KOZLUK'TAKİ KALELER . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (14) , 23-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2576/33156

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.