Yıl 2009, Cilt 0 , Sayı 23, Sayfalar 179 - 195 2010-03-12

PİCASSO’NUN ‘AVİGNON’LU KIZLAR’ ADLI ESERİNDE BİÇİM - İÇERİK İLİŞKİSİ

Lütfü KAPLANOĞLU [1]


Sanatta her avangart çıkış, yapmış olduğu devrim sarsıntısına göre tepkiler almıştır. Sanat ve sanatçı özgürlüğünün yeni bakış açıları yakalaması bakımından önemli olan avangart yaklaşımların 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olan ‘Avignon’lu Kızlar’, yapılış mantığı, doğaya bakış açısı bakımından, Pablo Picasso’nun yakın sanatçı dostlarından bile büyük tepki gördüğü eser olmuştur. 1907’ yapılan bu eserde Picasso birçok sanatçının eserinden etkilenmiştir. ‘Başka sanatçılardan kendime lazım olanı alırım’ diyen Picasso’nun bu sanatçıların eserlerinin yanında, bu nesnelerle kendi hayatının bağlantısını sorguladığı görülmektedir. Sanat eseri analizi bağlamında sanatçının yaşamış olduğu dönem, yaşadığı mekan, sosyal, siyasal ve psikolojik ortam, ‘Avignonlu Kızlar’da kendini bulur. Her şey bir sanat eserinde olması gerektiği gibidir. Her ne kadar esinlenme olursa olsun bu eser Rönesans klasik perspektif kurallarını değiştirerek yıkan, bakış açılarını zenginleştiren, sanat tarihinin başat eserlerinden biri olmayı başarmıştır.
Picasso, Kübizm, Avangard Sanat, Afrika Sanatı, Modern Sanat
Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Lütfü KAPLANOĞLU

Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Mart 2010
Kabul Tarihi : 17 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 12 Mart 2010

APA Kaplanoğlu, L . (2010). PİCASSO’NUN ‘AVİGNON’LU KIZLAR’ ADLI ESERİNDE BİÇİM - İÇERİK İLİŞKİSİ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (23) , 179-195 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2579/33181