PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 25, 121 - 132, 17.02.2011

Öz

Kaynakça

  • AUER, L., Moya Şkola İgrı Na Skripke, Muzıka, Moskva, 1965.

GAMLAR ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 25, 121 - 132, 17.02.2011

Öz

Makalede keman tekniğinin geliştirilmesinde son derece önemli olan gam ve arpejlerin öğretimi ile ilgili yöntem ve usüller kaydedilmektedir. Gam ve arpejlerin pratik olarak gerçekleştirilmesi yolları gösterilmektedir. Dünyaca ünlü keman virtüözeleri ve araştırmacıların kavramlarını dikkate alan yazar, aynı zamanda uzun yılların pedagojik deneyimlerinden kaynaklanan kendi fikir ve önerilerinin de pratik ve teorik açıdan faydalı olabileceğine inanmaktadır

Kaynakça

  • AUER, L., Moya Şkola İgrı Na Skripke, Muzıka, Moskva, 1965.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rafael MEMEDALİYEV

Yayımlanma Tarihi 17 Şubat 2011
Başvuru Tarihi 17 Şubat 2011
Kabul Tarihi 16 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 25

Kaynak Göster

APA Memedaliyev, R. (2011). GAMLAR ÜZERİNE ÇALIŞMALAR . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (25) , 121-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2580/33206

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.