PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

NARLI KÖYÜ CAMİİ ve HAZİRESİ

Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 28, 75 - 103, 18.11.2013

Öz

Mezar taşları, ait oldukları toplumun ve dönemiz sanat zevkini, estetik anlayışını, sosyo-ekonomik durumunu gösteren geçmişten günümüze ulaşan en önemli kültür varlıklarındandır. Mezarlıkların şehirlerin genişlemesiyle tahrip edilmeleri, başka yerlere taşınmaları ya da taşınabilmeleri gibi sebepler ise bu kültür varlıklarının envanter kayıtlarının yapılmasını engellemiştir. Bu da Anadolu’nun hemen her yerinde ayrı bir öneme sahip olan mezar taşlarının ancak kısmen tanınır ve bilinir olmasına neden olmuştur. Balıkesir ili Edremit ilçesi Narlı Köyü Camii haziresini konu alan bu çalışma ile bu boşluğun doldurulması yönünde küçük de olsa bir katkı sağlama amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Çal, H. (2000). “İstanbul Eyüp’teki Erkek Mezar Taşlarında Başlıklar”. Tarihi Kültürü ve Sanatıyla III. Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler 28-30 Mayıs 1999”. İstanbul, 226-241.
 • Çal, H. (2005). “Kastamonu Mezarları-Mezar Taşlarının Genel Durumu”. İkinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri 18-20 Eylül 2003”, Ankara, 611-626.
 • Çal, H. (2007). “Erzincan Çayırlı Eşmepınar Köyü Mezar-Mezar Taşları”. Sanat Tarihi Araştırmaları Prof. Dr. Haşim Karpuz’a Armağan Konya, 125-154.
 • Çal, H. (2007). “Göynük (Bolu) Şehri Mezar Taşları” .Vakıflar Dergisi, S. 30, Ankara, 307-395.
 • Çal, H. (2007). “Kastamonu Müzesi’ndeki Türk Mezar Taşları”. İpek Yolu Konya Ticaret Odası Dergisi Konya Kitabı X, Prof. Dr. Rüçhan Arık-Prof. Dr. Oluş Arık’a Armağan, Konya, 199-224.
 • Çal, H.-İltar, G. (2011). Giresun İli Osmanlı Mezar Taşları. Ankara.
 • Tunçel, G. (1989). Batı Anadolu Bölgesinde Cami Tasvirli Mezar Taşları, Ankara.

Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 28, 75 - 103, 18.11.2013

Öz

Kaynakça

 • Çal, H. (2000). “İstanbul Eyüp’teki Erkek Mezar Taşlarında Başlıklar”. Tarihi Kültürü ve Sanatıyla III. Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler 28-30 Mayıs 1999”. İstanbul, 226-241.
 • Çal, H. (2005). “Kastamonu Mezarları-Mezar Taşlarının Genel Durumu”. İkinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri 18-20 Eylül 2003”, Ankara, 611-626.
 • Çal, H. (2007). “Erzincan Çayırlı Eşmepınar Köyü Mezar-Mezar Taşları”. Sanat Tarihi Araştırmaları Prof. Dr. Haşim Karpuz’a Armağan Konya, 125-154.
 • Çal, H. (2007). “Göynük (Bolu) Şehri Mezar Taşları” .Vakıflar Dergisi, S. 30, Ankara, 307-395.
 • Çal, H. (2007). “Kastamonu Müzesi’ndeki Türk Mezar Taşları”. İpek Yolu Konya Ticaret Odası Dergisi Konya Kitabı X, Prof. Dr. Rüçhan Arık-Prof. Dr. Oluş Arık’a Armağan, Konya, 199-224.
 • Çal, H.-İltar, G. (2011). Giresun İli Osmanlı Mezar Taşları. Ankara.
 • Tunçel, G. (1989). Batı Anadolu Bölgesinde Cami Tasvirli Mezar Taşları, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nevzat YANIK Bu kişi benim


Muhammet KINDIĞILI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 18 Kasım 2013
Başvuru Tarihi 18 Kasım 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 28

Kaynak Göster

APA Yanık, N. & Kındığılı, M. (2013). NARLI KÖYÜ CAMİİ ve HAZİRESİ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (28) , 75-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2581/33223

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.