PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İbrahim Hakkı Konyalı'nın hayatı

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 33, 10 - 37, 09.06.2015

Öz

bir yapıya sahiptir. Makalelerinin satır aralarında, onu tanıyan şahısların anlattıklarında ve kendi yazdığı hal tercümelerinde bunu görmek mümkündür. Ayrıca başarılarıyla tanınan genç bir öğrenci olan Konyalı, iş hayatının her safhasında ve çalıştığı her yerde tarihi araştırmalar yapar, ilmi incelemelerde bulunur ve bunları kayıt altına alırdı. Bu konu ile ilgili hal tercümesinde şunlar kayıtlıdır: “Bütün hizmetlerim sırasında tarihi ve

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 33, 10 - 37, 09.06.2015

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

. . Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 9 Haziran 2015
Başvuru Tarihi 9 Haziran 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 33

Kaynak Göster

APA ., .. (2015). İbrahim Hakkı Konyalı'nın hayatı . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (33) , 10-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2586/33273

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.