PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 33, 59 - 90, 09.06.2015

Öz

Mehmet Vani Efendi starts to live in Erzurum after having long education period. He takes the attention of the public and the administrators by his prayers. Then he is invited to İstanbul. He is able to talk with Sultan Mehmed IV in his private office and gives various courses to his sons. The Sultan gives him some property in Vanikoy which is a district of İstanbul and in Kestel which is a district of Bursa. Vani Efendi has mosques built in Erzurum, İstanbul and Kestel. He was exiled to Kestel due to the failure of Vienna Siege II. He died in Kestel in 1685 and was buried near his mosque there. Vaniköy in İstanbul is given the name of Mehmed Vani Efendi today. He also produced very interesting prose works in his life time. Especially his ideas on Turks make him a distinguishable personality in the field of Turkish education

MED VÂNÎ EFENDİ’NİN ERZURUM, İSTANBUL VE BURSA’DAKİ MİMARİ ESERLERİ

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 33, 59 - 90, 09.06.2015

Öz

Mehmet Vani Efendi, uzun bir tahsil hayatından sonra Erzurum'a yerleşir. Burada verdiği vaazlarla halkın ve yöneticilerin dikkatini çeker. İstanbul'a çağrılır. Padişah IV. Mehmed'in huzur sohbetlerine katılır ve şehzadelere hocalık yapar. Padişah tarafından kendisine İstanbul Vaniköy ve Bursa'nın Kestel İlçesinde araziler verilir. Vani Efendi Erzurum, İstanbul ve Kestel'de birer cami yaptırır. Bunlarla birlikte İstanbul ve Kestel'de medrese, ev, yalı vb yapılar inşa ettirir. II. Viyana Kuşatması'nın başarısız olması sonucu Padişah tarafından Kestel'e sürülmüştür. 1685 yılında Kestel'de vefat eder ve yaptırdığı camisinin yanına defnedilir. Günümüzde İstanbul'da Vaniköy semtine adını veren Mehmed Vani Efendi, yazmış olduğu eserler ile de dikkati çeker. Özellikle Türkler hakkındaki düşünceleri ilim camiası içerisinde Ona haklı bir ayrıcalık kazandırır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin YURTTAŞ>

0000-0002-3968-5321

Yayımlanma Tarihi 9 Haziran 2015
Başvuru Tarihi 9 Haziran 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 33

Kaynak Göster

APA Yurttaş, H. (2015). MED VÂNÎ EFENDİ’NİN ERZURUM, İSTANBUL VE BURSA’DAKİ MİMARİ ESERLERİ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (33) , 59-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2586/33275

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.